NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Leergang Coaching Basics

“De mens die zich niet ontwikkelt, loopt de kans ingewikkeld te blijven”
Eric de Waard, trainer Europees Instituut

 

Ben jij iemand die anderen graag ondersteunt in hun ontwikkeling? Wil je meer uit je huidige functie halen, ben je toe aan een volgende stap in je carrière? Of heb je zelf een coachtraject doorlopen en vond je dit zo inspirerend dat je je ook in deze richting wilt ontwikkelen?

Bij al deze vragen gaat het om interactie met anderen en daarbij ben je zelf het instrument. Op welke manier zet jij jezelf als instrument in? Hoe maak jij verbinding met anderen om een bijdrage te leveren aan mens en maatschappij?

Vaak weet je jezelf al prima in te zetten en doe je veel op basis van intuïtie. Maar je zoekt naar een stevig fundament om antwoorden te krijgen op ‘waarom werkt wat ik doe wel of niet en wat zou ik anders kunnen doen’? Hoe kan ik op een meer coachende manier begeleiden of op een coachende manier leidinggeven? Misschien wil ik in de toekomst wel coach worden?

Herken je jezelf? Lees dan vooral verder of schrijf je meteen in voor een Open Dag of andere kennismakingsbijeenkomst!
Lukt het je niet om naar een kennismakingsbijeenkomst te komen, neem dan contact met ons op en we maken een persoonlijke afspraak.

Data
De Leergang Coaching Basics start jaarlijks in februari en september.
Data-overzicht van de trainingsgroepen en colleges van de Leergang Coaching Basics, start voorjaar 2015

Post HBO erkend
De Leergang Coaching Basics is een post-HBO erkende opleiding. Van deelnemers wordt HBO werk- en denkniveau verwacht.

In Company
Ben je niet op zoek naar een opleiding voor jezelf maar voor jouw organisatie?
Voor een in-company variant kun je contact opnemen via telefoon 0343-556343 of door een mail te sturen naar info@europeesinstituut.nl

De Leergang Coaching Basics bestaat uit een voorjaars- en een najaarsmodule (start februari en september).

In beide modules volg je:
- 6 collegedagen (deels facultatief) én een trainingsmodule bestaande uit 3 vrijdagen/zaterdagen plus een trainingsweekend.
of
- 6 collegedagen (deels facultatief) én een trainingsmodule bestaande uit 7 trainingsavonden plus een trainingsweekend

Daarnaast wordt als afsluiting van de module twee keer per jaar een inspiratiedag met workshops en/of gastcolleges georganiseerd.

Najaarsmodule EFFECTIEF COMMUNICEREN

Theorieblok (collegedagen): Psychologische hoofdstromen in coaching en counseling

• Coaching, counseling en psychotherapie: achtergronden en ontwikkelingen
• Psychoanalytische coaching en counseling
• Gestaltcoaching en -counseling
• Cliëntgerichte coaching en counseling
• Cognitief-gedragsgerichte coaching en counseling
• Systeembenaderingen in coaching en counseling
• Gezamenlijk college /Inspiratiedag

Theorieopdracht: het schrijven van 3 leerverslagen en 1 paper.

Praktijkblok (trainingen): Communicatietraining

• Aspecten persoonsgerichte training.
• Empathie, echtheid, acceptatie en respect in contact met anderen.
• Verder ontwikkelen van communicatievaardigheden en interactiecompetenties.
• Opbouwen gespreksklimaat van wederzijds vertrouwen.
• Luisteren naar inhoudelijke en gevoelsmatige aspecten van een gesprek.
• Blijk geven van aandacht en luisteren via (non)verbale technieken.
• Inspelen op non-verbale communicatie en het verwoorden van gevoelens van de ander.
• Stellen van open en neutrale vragen, doorvragen en samenvatten.
• Geven en ontvangen van feedback en omgaan met confrontatie.
• Professioneel omgaan met eigen emoties.
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: 4 coachingsgesprekken, 360 gr. feedback

Intervisie: 4 uur in een groepje van 4/5 studenten.

Voorjaarsmodule EFFECTIEF FUNCTIONEREN

Theorieblok (collegedagen): Levensloop en identiteit

• Professioneel hanteren van persoonlijke kernthema’s
• Ontwikkelingsgericht coachen
• Reflecteren en ontwikkelen
• Spirituele intelligentie in leven en werk / Mindfulness in leven en werk
• Loopbaanontwikkeling en –identiteit
• Identiteit en context
• Gezamenlijk college /Inspiratiedag

Theorieopdracht: het schrijven van 3 leerverslagen en 1 paper.

Praktijkblok (trainingen): Persoonsgerichte training

• Inzicht in eigen biografie en ontwikkeling.
• Verkennen en verwoorden van eigen kwaliteiten, mogelijkheden, beperkingen, normen, waarden en verantwoordelijkheden.
• Verkennen en verwoorden van eigen gedrag, gedachten, gevoelens, ervaringen, weerstanden en valkuilen.
• Formulering persoonlijke leerdoelen.
• Omgaan met feedback als stimulans tot bijstellen van eigen houding, zelfbeeld en functioneren.
• Vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfbeschikking en zelfsturend vermogen.
• Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.
Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: schrijven biografie, 4 coachingsgesprekken.

Intervisie: 4 uur in een groepje van 4/5 studenten.

Studiebelasting: 8-10 uur per week (inclusief trainingen en colleges).

Afronding
Bij een voldoende beoordeling voor het theorie- en praktijkgedeelte ontvang je het diploma Coaching Basics.
Je kunt tevens een post-HBO erkenning van dit diploma aanvragen (tegen meerkosten).  

Beeldend reisverslag
Wil je de opbouw van het programma eens vanuit een heel ander perspectief lezen? Een van de studenten maakte als afscheid aan haar trainingsgroep en de trainer een beeldend 'Reisverslag'.

 

Aan onze opleidingen is een groot aantal toonaangevende docenten en trainers verbonden. Allen zijn erkend opleider, supervisor of lid van invloedrijke, (inter-)nationale beroepsverenigingen. Tevens bezitten velen van hen een overheidsregistratie en zijn als consultant/coach werkzaam in non-profit en commerciële organisaties. Zij hebben hun sporen in de wetenschap en in de praktijk ruimschoots verdiend, en dragen met enthousiasme hun kennis en vaardigheden over tijdens de collegedagen en de trainingen. Hieronder treft u een korte persoonsbeschrijving aan van de trainers (tr) en docenten (do) die aan onze opleidingen zijn verbonden.

Overzicht trainers en docenten die aan de Leergang Coaching Basics zijn verbonden:

Docenten:


Trainers:

 

Jan Ausum

 
Ina Feitsma 

  
Dorien de
Groot 

   Iet Mans


Petra van
Houtum

 
Rose-Anne Mutsaers 
 
Myra Remmerswaal
 
Nynke Sikkema
 
Coen Zwezerijnen
  
 Eric de Waard

 

 

 

 

 

Coaching Basics biedt je een stevig fundament; zowel professioneel als privé. Na afronding beschik je over een gedegen basis aan coachende vaardigheden en heb je kennis van verschillende methodieken en invalshoeken. Je hebt inzicht in je eigen belemmeringen, kwaliteiten en overlevingsstrategieën. Waardoor je (nog) effectiever kunt omgaan met jezelf, met anderen en met allerlei – soms lastige – situaties.

Na de leergang Coaching Basics ben je in staat anderen op coachende wijze te inspireren en te motiveren. Als professional ben je effectiever in je werkomgeving en in je privéleven.

  • Je kunt beter omgaan met jezelf, met anderen en met (lastige) situaties;
  • Je kent je kwaliteiten, gedragingen, gedachten, gevoelens en eventuele weerstanden;
  • Je kunt omgaan met feedback;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en technieken. Je hebt je competenties verder ontwikkeld;
  • Je hebt geleerd om ‘meester’ te zijn over jezelf als instrument in interactie met anderen: de basis voor coaching en counseling.

Oud-studenten zijn werkzaam in het onderwijs, de zorg en kerk en zeker zo vaak in de zakelijke dienstverlening; bankenwereld, HRM, ICT en consulting. Bijvoorbeeld als manager, teamleider of interne coach.

Studenten over het rendement van de opleiding:
Wanneer je klikt op deze link, opent een pdf waarin je reacties kunt lezen op de vraag hoe datgene wat de student heeft geleerd in de opleiding van nut is in zijn/haar werksituatie.

Hoe stemt een coach effectief af op wat de coachee verwacht en nodig heeft? Een column van Ron van Deth (Bron: digitale Coaching Magazine, een gezamenlijke uitgave van de Baak en het Europees Instituut).

        PHBO - Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland

De Leergang Coaching Basics is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs (SPHBO) Nederland. Studenten die de opleiding met goed gevolg afronden, kunnen worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend getuigschrift SPHBO. CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) geeft de getuigschriften uit.

De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan Post-HBO-opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predikaat Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend.

 

    CRKBO - Centraal Kort Beroepsonderwijs

     Het Europees Instituut is geregistreerd bij CRKBO en staat ingeschreven in het CRKBO-register.
     Dit betekent dat wij BTW-vrijgesteld onderwijs aanbieden.

 

 

  

  

        St!R  

        De Leergang Coaching Basics is het eerste leerjaar van de Opleiding tot Master Coach. 
        De Opleiding tot Master Coach is erkend door de St!R.
PKN
De Leergang Coaching Basics is door de Protestantse Kerk Nederland erkend binnen de 'opleidingen vrije ruimte' die door predikanten en kerkelijk werkers gevolgd kunnen worden. www.pkn.nl

CEDEO
Het Europees Instituut is onderdeel van de Businessunit Baak Coaching. De Baak is een CEDEO-erkend opleidingsinstituut

NOBCO – Nederlandse Orde van Beroepscoaches
De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO, is de belangenorganisatie voor beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.
Na het volgen van de Leergang Coaching Basics aan het Europees Instituut kunt u zich aansluiten bij de NOBCO. Deze basis-aansluiting (Pre EIA) biedt toegang tot alle reguliere NOBCO-activiteiten en het intranet van de NOBCO-website. De basisaansluiting staat overigens open voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is of wil zijn en kan dus ook al plaatsvinden voor afronding van uw opleiding. Wel dient iedere coach voor het einde van zijn tweede jaar van aansluiting door te stromen naar de tweede fase van de aansluiting (EIA niveau). Na het indienen van de aanvraag voor een EIA-niveau start de procedure waarmee getoetst wordt of de coach voldoet aan de criteria van het aangevraagde niveau. Uiteraard komen ook onze studenten voor een dergelijk aanvraag voor een EIA-niveau in aanmerking.

Onder de coaches die zich bij de NOBCO hebben aangesloten, is een groot aantal zich oud-studenten van het Europees Instituut die de aanvraagprocedure voor een EIA-niveau inmiddels met succes doorlopen hebben. www.nobco.nl

De beroepen van coach en counselor zijn (nog) niet erkend in Nederland. Er zijn daarom ook geen opleidingen met erkenning van overheidswege. Wel wordt er door beroepsverenigingen en belangenorganisaties gewerkt aan het waarborgen van de kwaliteit van coaching en counseling. Het Europees Instituut is daarin gesprekspartner, vanuit de doelstelling een opleiding coaching en counseling aan te bieden die aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en diepgang voldoet.

De Leergang Coaching Basics wordt als open opleiding verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.
Studenten die kiezen voor een avond-/weekenvariant kunnen de trainingsdagen volgen in o.a. Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Delft, Eindhoven, Antwerpen (bij voldoende interesse). De locatie voor de incompany-variant wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie van Landgoed de Horst.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten.

Vitality Concept: energiek, duurzaam, lekker!
Voor iemand die effectief informatie wil opnemen is een goede energiebron onmisbaar. Daarom staat vitaliteit stimulerende voeding bij ons hoog in het vaandel. De producten waar wij in onze keukens mee werken, worden zorgvuldig geselecteerd, gebaseerd op inzichten uit de voedingsleer als het gaat om de energiebehoefte van mensen die een flinke mentale of fysieke prestatie willen leveren.

Naast het feit dat goede voeding een belangrijke factor is in het optimaal presteren is het ook belangrijk dat het lekker is. Baak Hospitality vindt dat voeding een beleving moet zijn. Onze keukens serveren smaakvolle, internationale gerechten, die aansluiten op de wensen van deze tijd. Om onze ecologische voetstap zo klein mogelijk te houden, werken wij bovendien vooral met verse, biologische en Fairtrade streekproducten.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in het concept. Alles wat geserveerd wordt, is op een verantwoorde manier geproduceerd of opgegroeid.

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

De studiekosten van de leergang Coaching Basics (module Effectief Functioneren en module Effectief Communiceren) zijn in 2015 als volgt opgebouwd:
Standaard tarief    : € 5.488,-- (wanneer de werkgever de opleiding (gedeeltelijk) betaalt) - BTW vrijgesteld
Gereduceerd tarief: € 4.525,-- (voor particulieren en ZZP-ers) - BTW vrijgesteld

De meerprijs voor het volgen van een trainingsgroep op vrijdagen bedraagt € 146,-- per semester.

Het studiegeld is inclusief:
- de colleges, de trainingen, begeleiding van de praktijkuren;
- uitgebreide lunches, koffie, thee, sap en healthy items tijdens de college- en trainingsdagen;
- overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee tijdens de trainingsweekenden.

Niet inbegrepen is het bedrag per module voor de eventuele aanschaf van studieboeken, (ca  € 150,00 per module).

Voorwaarden aftrek studiekosten
Studiekosten of andere scholingsuitgaven in het kader van uw studie aan het Europees Instituut kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte.
Het gaat (vanzelfsprekend) uitsluitend om kosten die u niet al van uw werkgever of anderszins vergoed krijgt.
Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst. nl / particulier / aangifte / aftrekposten.

Opleidingsgarantie
Onzekerheid over het behoud van uw baan (en bijbehorend inkomen) doet u misschien twijfelen: kan ik het me wel permitteren om met een coachopleiding van start te gaan? Het Europees Instituut biedt daarom in 2014 een substantiële financiële tegemoetkoming aan studenten die in september 2014 met de Leergang Coaching Basics (tevens het eerste leerjaar van de opleiding tot Master Coach) van start gaan en in de loop van dit jaar buiten hun schuld terug moeten vallen op een werkloosheidsuitkering of de bijstand. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

UWV Scholingsvoucher
Onder bepaalde voorwaarden verstrekt UWV een scholingsvoucher. De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding. Klik hier voor meer informatie


Als je het mij vraagt...

Beroepsperspectief Beroepsperspectief Leergang Coaching Basics
Een aantal studenten over het nut van de Leergang Coaching Basics ten behoeve van hun werk.
Lees meer

Beroepsperspectief Leergang Coaching Basics

De beroepsachtergrond van de studenten aan de Leergang Coaching Basics is zeer divers.
Onder degenen die onlangs het diploma Coaching Basics in ontvangst mocht nemen, is iemand met een directiefunctie in het onderwijs, een regisseur, een business-analist, een HR Business Partner, een Recruiter en een interim-manager. Eenzelfde diversiteit zien we t.a.v. de sectoren waarin onze studenten werkzaam zijn. Onderwijs, Zorg en Kerk maar zeker zo vaak de zakelijke dienstverlening; bankenwereld, HRM, ICT en consulting.

Vrijwel alle studenten geven aan, al tijdens het volgen van de Leergang Coaching Basics veel plezier en nut ervan te hebben tijdens het werk:

“Een grote kennis over mezelf en een beter begrip over hoe ik gevormd ben en waarom ik op bepaalde manieren reageer. Zo kan ik beter overdracht en tegenoverdracht handelen. Verder heb ik geleerd om niet alles uit te leggen, maar de cliënten (dmv vragen stellen) zelf de antwoorden te laten ontdekken.”

“Vooral de praktische kant, de technieken die ik geleerd heb, pas ik toe.”

“In vrijwel iedere relatie lijk ik beter in staat tot echt contact maken, echt luisteren en waar nodig feedback te geven op een constructieve wijze.”

“Het geleerde komt zeker van pas in het begeleiden van leerlingen en stagiairs en het coachen van de werkbegeleiders en adviseren van de leidinggevenden.”

“Voor mij is het een erg prettige en mooie wisselwerking met mijn dagelijkse werk! Ik kan direct toepassen wat ik in de opleiding krijg aangereikt en mijn werk biedt de benodigde praktijkervaring. Goede combinatie!”

“Ik gebruik nu een andere manier van vragen stellen. Ik vertel minder en vraag meer. Ook luister ik nu beter. Verder ben ik meer bezig met de ontwikkeling van mensen en het bevragen wat hun drijfveren zijn.”


          

 

Vorige
Volgende;
Kennismaken?

OPEN DAG: 17 januari
Lees meer

Coaching-Counseling

Kunst van Leven

Meesterschap

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |