NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Leergang De Interne Coach

De laatste jaren heeft coaching ook binnen organisaties een eigen plaats verworven. Dat is niet verwonderlijk. Coaching kan op verschillende manieren een belangrijke rol spelen bij het verwerven van functiegerichte competenties. Coaching wordt steeds vaker ingezet om medewerkers met veranderingen om te leren gaan, om de effectiviteit te verhogen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Groot voordeel van coaching binnen de organisatie is de laagdrempeligheid. Coaching kan plaatsvinden 'on the job': men kan het ijzer smeden als het heet is. De interne coach kent de cultuur van de organisatie en kan daarom efficiënter werken (al dient hij ook de valkuilen hierin te kennen). De lijnen zijn kort en soms informeel. Door deze kenmerken kan de coach zijn aanpak nauw afstemmen op de behoefte van de coachee in zijn context. Coaches in organisaties dienen zich bewust te zijn van de implicaties die de corporate identity heeft op de coachingsrelatie. Het heeft invloed op de wijze van contracteren bij aanvang. Op de identificatie van de coach met de coachee. Op de loyaliteit richting de organisatie van beiden.

Daarnaast is de plaats van de interne coach binnen de organisatie van belang. Is een coach in een organisatie een sparringpartner? Een vertrouwenspersoon? Een hulpverlener, bemiddelaar, adviseur? Hoe verhoudt de rol van coach zich tot diens andere functies en taken binnen de organisatie? Kan een leidinggevende ook interne coach zijn? Kortom: welke rol heeft de coach; welke rol krijgt hij en neemt hij binnen de organisatie?

Deze elementen komen aan bod tijdens de leergang De Interne Coach. In deze praktijkgerichte leergang neemt de eigen organisatie en casuïstiek van de deelnemers een centrale plaats in. Onder het tabblad Programma vindt u een uitgebreide omschrijving van de opbouw van het programma.

Voor wie
Coaches en ‘coachbekwame’ professionals die als coach binnen organisaties werkzaam zijn of worden.

Deze leergang wordt - in zijn geheel of op onderdelen - in company aangeboden voor organisaties die werken met interne coaches en eigen coachnetwerken. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een maatwerktraject.

 

Trainer Jaap Ozinga over Coaching in organisaties en de Leergang De Interne Coach:
Instroomniveau
De Leergang De Interne Coach is een opleiding op post HBO-niveau. Van deelnemers wordt HBO werk- en denkniveau verwacht.
Na inschrijving volgt een intakegesprek om het instroomniveau te toetsen.
De praktijkopdracht is vereist om aan de specialisatie deel te nemen. Deelnemers moeten in de gelegenheid zijn om praktijkervaring op te doen en in te brengen m.b.t. coachen binnen organisaties.

Interesse? Neem contact op via info@europeesinstituut.nl of bel 0343 556343 (voor deze leergang is het niet mogelijk om in te schrijven via de button onderaan deze pagina)

 

PROGRAMMA

• 10 dagdelen training, verspreid over 4-5 maanden
• 2 coachingstrajecten binnen eigen organisatie
• Peercoaching
• Literatuurstudie
• Presentatie

In het onderstaand overzicht worden de belangrijkste onderwerpen van elke module/trainingsdag aangegeven. Tijdens elke dag wordt consequent geleerd vanuit de invalshoeken theorie, zelf ervaren en toepassen.

Startopdracht

Module1     Interne coaching en organisatiecultuur
Dag 1          Beelden van organisaties
                  Rollen en organisatiecultuur

Dag 2          Interne coaching en contractering
                   Driehoek opdrachtgever-klant-coach
                   Mogelijkheden en beperkingen van de intern coach

Praktijkopdracht (peercoaching)

Module 2     Interne coaching in context
                    Systeembenadering van organisaties
                    Leren in en van organisaties

Praktijkopdracht (coachingstraject)

Module 3     Interne coaching bij veranderingen
                   Waarom veranderen moeilijk is
                   Organisatiedynamica
                   Coaching in het kader van organisatieverandering

Praktijkopdracht (voorbereiden presentatiedag)

Module 4     Presentatiedag: interne coach is zichtbaar!
                   Professionaliteit als coach
                   Positioneren en profileren
                   Hoe zorg je dat je klanten krijgt?

Wanneer u uw portfolio en de presentatie met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u een certificaat.

Klik hier voor een omschrijving per module.

GERELATEERDE ARTIKELEN
 Klik hier voor een artikel van Jaap Ozinga in het Coaching Magazine over de rol van de intern coach.
Interesse in het digitale Coaching Magazine?Klik hier.

 Interesse? Neem contact op via info@europeesinstituut.nl of bel 0343 556343 (voor deze leergang is het niet mogelijk om in te schrijven via de button onderaan deze pagina)

 

 

  Jaap Ozinga

Sinds 15 jaar ben ik actief als zelfstandig gevestigd coach, trainer en adviseur. Daarvoor was ik werkzaam als directief –en gezinstherapeut. Na de studie Arbeid -en Organisatiekunde ben ik me gaan toeleggen op individuele-,team- en organisatiecoaching. Tot begin 2012 ben ik gedurende 10 jaar verbonden geweest aan de Baak Management Centrum VNO-NCW als programmamanager en coach in part-time dienstverband. Na februari 2012 ben ik aan de Baak verbonden als associate en nog steeds actief als zelfstandig gevestigd coach, trainer en adviseur. Daarnaast ben ik werkzaam geweest (tot 2012) als consultant/coach bij de Europese Investeringsbank in Luxemburg.

Certified Coach StiR (Stichting Registratie)
CEDEO/Lloyd’s Register Nederland B.V. geregistreerd coach
Lid van ICF (International Coaching Federation)
Lid van College van Tucht en Beroep StiR
Registerlid ISMA (International Stress Management Association)
Lid NOLOC (Nederlandse orde voor loopbaanadviseurs, outplacement consultants en carrièrecoaches)

 

  Fer van den Boomen

In mijn zelfstandige coachingspraktijk begeleid ik sinds 1994 managers en professionals zowel uit de profit- als de notforprofit-sector. Ook coach ik de laatste jaren in toenemende mate collectieve leerprocessen binnen directies, teams en hele afdelingen. Daarnaast leid ik coaches op aan diverse opleidingen voor coaching, o.a. via de Baak, de Haagse Hogeschool, en Intercoach, maar ook in een eigen opleiding voor organisatiecoaching. Ik publiceer regelmatig over het vakgebied, o.a. als co-auteur van: Professionele dilemma’s van de coach (2004) De kick van het coachen (2010), Organisatiecoaching in de praktijk (2011), en Van hamer tot houvast (2013). In mijn professionele werk verbind ik mijn achtergrond als adviseur (W.O. Economische Wetenschappen) met die van coach (V.O. Supervisiekunde). Mijn begeleiding speelt zich af tussen 'persoon' en 'organisatie', ergens op het grensvlak van persoonlijke- en organisatieontwikkeling.

• Geregistreerd bij Stichting Registratie (St!R) www.stir.nu als Supervisor (LVSC sinds 1994) en Leersupervisor (LVSC sinds 2000) en als Certified Coach! (sinds 2007)
• CEDEO/Lloyd’s Register Nederland B.V. (sinds 2007)
• Lid van het College van Beroep- en Tuchtzaken van StIR

 

  

Na het volgen van de Leergang De Interne coach bent u in staat om individuele coachingstrajecten binnen organisaties professioneel te begeleiden.

  • U kent de mogelijkheden en beperkingen van coaching binnen organisaties.
  • U beschikt over een professionele attitude om de coachopdracht af te bakenen, het 'contract' helder te krijgen en een veilige coachomgeving te creëren.
  • U kunt de cultuur van de eigen organisatie, de organisatiecontext en relevante groepsdynamische processen en ongeschreven regels op systematische wijze analyseren en de betekenis ervan voor coaching op waarde schatten.
  • U bent in staat in de verschillende fasen van een coachingstraject de organisatiecontext te betrekken.

De trainingen worden verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen of in overleg met u op locatie.

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie van Landgoed de Horst.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten. Daarnaast geven zij aan dat beweging als onderdeel van een training, een extra beleving geeft. Het is echter wel duidelijk dat er alleen sprake moet zijn van beweging indien het toegevoegde waarde geeft.


Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

KENNISMAKEN?

Neem contact op voor een
telefonische afspraak met een
van de trainers (0343-556343)
Lees meer

Coaching-Counseling

Meesterschap

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over de kennismakingsbijeenkomsten, neem dan contact met ons op.

0343-556343

Contactgegevens

Kunst van Leven

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |