NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Masterclass E-coaching I

Speciaal aanbod: wanneer u zich voor 17 januari 2015 inschrijft voor Masterclass I, ontvangt u het boek E-coaching, direct aan de slag met het nieuwe coachen, geschreven door Alexander Waringa en Anne Ribbers.

 

'Na deze Masterclass weet u hoe u e-begeleiding succesvol in de praktijk in kunt zetten.'

Waarom zou ik gaan werken met de nieuwste trend van online begeleiden?
Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. We raken steeds meer gewend aan het online communiceren. De online ontwikkelingen bieden u als professioneel begeleider nieuwe mogelijkheden bij het begeleiden of coachen van cliënten en medewerkers. Ook uw cliënten of medewerkers zullen er vaker naar gaan vragen.

Online begeleiden en coachen biedt een waardevolle aanvulling op (en soms zelfs vervanging van) face to face gesprekken. E-coaching is niet alleen een techniek; er is meer voor nodig om de voordelen te kunnen benutten en het effectief en efficiënt in te zetten.

Het tijd- en plaatsonafhankelijke aspect is voor iedereen een (kostenbesparend) voordeel. Maar de kracht van online begeleiden gaat verder. Groot voordeel bij e-coaching is o.a. het frequente contact tussen begeleider en cliënt. Hierdoor ontstaat een levendige interactie en de betrokkenheid wordt vergroot. Je kunt sneller tot de kern komen. Het schrijven heeft een reflecterende werking voor de cliënt. Deze en andere onderscheidende elementen leiden tot het versnellen van het ontwikkelproces bij de cliënt.

Wat biedt de Masterclass E-coaching I?
Wanneer u wilt starten met online begeleiden/e-coachen, dient u op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen hiervan. De non-verbale communicatie valt weg, dat vraagt extra zorgvuldigheid! Om online begeleiden effectief in te kunnen zetten, dient u te beschikken over de nodige taalvaardigheid; wat is het effect van het gebruik van taal, wat zegt uw cliënt werkelijk in zijn/haar bericht, hoe sluit u aan op het taalgebruik van de cliënt.

In de Masterclass I leert u hoe u e-coaching succesvol kunt inzetten en de verschillen met face to face begeleiding optimaal te benutten. U leert waarom het werkt, hoe het werkt en wat het resultaat is. Aan de hand van de eCP-methodiek doet u ervaring op met e-coachen middels het begeleiden van een proefcliënt (gedurende 3 weken) binnen een beveiligde digitale omgeving. De eCP-methodiek is een methode om de online communicatie van de begeleider effectief vorm te geven en het geschreven bericht van de cliënt op gestructureerde wijze te analyseren.

Voor wie?
Deze Masterclass is bedoeld voor professioneel begeleiders (coaches, psychologen*, loopbaanadviseurs, HR(D) professionals, re-integratie, mobiliteits- of employability-adviseurs,  begeleidings-deskundigen, mentoren & supervisoren en managers) die willen leren hoe je de factoren van e-coachen succesvol kunt inzetten.

Kwaliteitskeurmerk en registratie Certified eCoach
Het eindresultaat wordt getoetst aan de hand van een competentieformulier dat afgestemd is op de eisen van het International eCoach & eCounselor Register. Bij een positieve beoordeling wordt u voor 5 jaar opgenomen in het International eCoach & eCounselor Register. Het register kent 3 levels. Masterclass I leidt u op tot het bijbehorende level. Met dit kwaliteitskeurmerk kunt u zich op professionele, onderscheidende wijze in de markt positioneren.

Voor deelnemers aan onze opleiding bieden wij deze registratie de eerste 5 jaar kosteloos aan.

.

Permanente Educatie Nobco en Noloc
De NOBCO heeft 5 PE-punten toegekend aan de Masterclass E-coaching I.
Op basis van het aantal SBU’s komt de Masterclass E-coaching I in aanmerking voor 22 Noloc PE-punten.

Ervaringen van een coachee, wat zijn belangrijke elementen bij e-coaching?
E-coaching in vogelvlucht (film gemaakt door nu.nl nav onderzoek bij Universiteit Tilburg):Kennismaken?

Bent u enthousiast, of misschien nog wat terughoudend? U bent van harte welkom bij een van onze kennismakingsbijeenkomsten om te ervaren wat ecoaching kan bieden. Naast informatie over de opleiding kunt u vragen stellen en met een korte oefening meteen proeven aan wat e-coaching is.

Vervolg
De Masterclass E-coaching I biedt u een basis, u leert hoe e-coaching werkt. Bent u ervaren coach en wilt u e-coaching integreren met uw aanpak in uw eigen praktijk/omgeving?  Dan adviseren wij u om de Specialisatie E-coaching te volgen. De Specialisatie E-coaching bestaat uit Masterclass I en II. U maakt een inhoudelijke verdiepingsslag die u doorontwikkelt tot Certified eCoach Level II.

De trainers zijn ervaren coaches en trainers en hebben tevens diepgaande kennis over e-coachen en brede ervaring als e-coach. 

Zowel de Masterclass als de Specialisatie zijn in nauwe samenwerking met eCoachPro ontwikkeld.

______________________________________

* Speciale versie: "Masterclass e-coaching voor Psychologen'. Deze Masterclass is een speciale versie van de masterclass E-coaching en wordt gegeven door een psycholoog-trainer. De thematiek binnen deze editie is gericht op het werkveld van de psycholoog en de deelnemers zijn allen geschoold als psycholoog.


PROGRAMMA Masterclass E-coaching I

De Masterclass E-coaching I voor professionals doorloopt u binnen 4 weken. U volgt vier dagdelen (2 dagen) een collectief lesprogramma en in de tussenliggende weken bouwt u ervaring op door online begeleiding van een proefcliënt.

Voorbereidende opdracht
Literatuur: 'E-coaching; direct aan de slag met het nieuwe coachen' van Ribbers en Waringa.
Verkennen mogelijkheden van www.coachcampus.nl.

Dag 1: Online begeleiden: Ervaren wat de verschillen zijn
• E-coachen in perspectief:
        • Wat is e-begeleiding en welke vormen zijn er?
        • Welke vaardigheden heeft een e-begeleider nodig?

• De kracht van e-coachen:
        • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
        • Wat zijn de verschillen tussen online en face to face begeleiding en hoe benut ik die?
        • Kennismaken met het Accelerated Behavioral Change Model (ABC-model).
           Het ABC-model geeft weer hoe werkelijke gedragsveranderingen en andere doelstellingen versneld kunnen worden gerealiseerd.

• E-coachen in de praktijk:
        • Veiligheid en ethiek binnen online werken.
        • Werken met de eCP-methodiek voor online begeleiden.
        • Werken met de beveiligde online werkomgeving CoachCampus.

• Oefen cliënt voorbereiden.

Praktijkopdracht: Oefentraject online begeleiden met een gecertificeerd e-coach als proefcliënt
• 3 Weken begeleiden, 2 contactmomenten per week.
• Realistische praktijkcasus.
• Benodigde en cognitieve vaardigheden voor online begeleiden eigen maken.
• Zicht krijgen op eigen mogelijkheden.
• Werken binnen de beveiligde omgeving CoachCampus.

Dag 2: E-vaardig met eCP-concept: Wat gaat goed, wat kan beter?
• Begeleide intervisie
        • Leren met en van elkaars oefentrajecten.
        • Toepassen van de eCP-methodiek.
        • Taalhandelingen en taalstrategie in de praktijk.

• Schrijfvaardigheden versterken:
        • Structuur in online communicatie.
        • Doelgericht en helder schrijven.
        • Taalvaardiger worden aan de hand van schrijfoefeningen.

• Duurzame gedragsverandering realiseren
        • ABC-model in de praktijk van ervaren e-coaches.
        • Samenbrengen lees- en schrijfvaardigheid

• E-coachen en de praktijk
        • Verwachtingsmanagement en spelregels cliënt
        • Design en tariefstelling

Toetsing: digitaal portfolio competentieprofiel Certified eCoach Level I.

Bent u ervaren coach en wilt u e-coachen integreren in uw eigen praktijk, kijk dan ook eens bij de Specialisatie E-coaching.

Groepsgrootte: minimaal 8 personen

DATA:

Voorjaar 2015:

Dag 1: zaterdag 24 januari
Dag 2: vrijdag 6 maart 

Dag 1: zaterdag 9 mei
Dag 2: vrijdag 5 juni


Masterclass voor psychologen*
Data worden binnenkort gepubliceerd. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Annemiek Rietbergen (0343-556343) of stuur een mail naar info@europeesinstituut.nl. Wij informeren u wanneer de data gepland zijn. De Masterclass voor Psychologen is door het Accreditatiebureau NIP A&G en A&O erkend met 18 PE-punten.

*  Deze editie is een speciale versie van de Masterclass E-coaching I en wordt gegeven door een psycholoog-trainer. De thematiek binnen deze editie is gericht op het werkveld van de psycholoog en de deelnemers zijn allen geschoold als psycholoog.[1] eCoachPro-methodiek (eCP-methodiek) is een methode om de online communicatie van de begeleider effectief vorm te geven én het geschreven bericht van de cliënt op gestructureerde wijze te analyseren

[2]   Accelerated Behavioral Change Model (ABC-model)  geeft weer hoe werkelijke gedragsveranderingen en andere doelstellingen versneld gerealiseerd kunnen worden

 

 

De aan de Masterclass E-coaching I verbonden trainers zijn:

Marjanne Peters
Marjanne heeft 12 jaar in diverse managementposities gewerkt in het bedrijfsleven, waarna ze in 1999 de overstap heeft gemaakt naar een eigen coach- en consultancypraktijk gericht op ontwikkelen van mensen en organisaties. Ze doceert ook Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit aan deeltijd Bachelor studenten en geeft Masterclasses ecoachen. Ze heeft een Post Bachelor Solution Focused Management & Coaching en Master in Management & Organization. Haar werkwijze is gebaseerd op oplossingsgericht coachen en de toepassing van het Hoofd-Hart concept. Vragen stellen, spiegelen, confronteren en ruimte scheppen voor vernieuwing is wat de kern is. Haar aanpak is energiek, verrassend, kleurrijk en vol beelden en metaforen. Zij maakt gebruik van oefeningen, methoden en technieken afkomstig uit coaching, onderwijs, management, de kunst van het kijken en het dagelijks leven.
Klik hier voor een artikel waarin Marjanne vertelt over haar ervaringen met ecoaching.
Jingxiu Hu

Jingxiu is economisch psychologe en heeft ruim 13 jaar ervaring in het onderwijs en het bedrijfsleven als docent, ondernemer, consultant, trainer en coach. Naast haar academische studie heeft zij veel cursussen en opleidingen gedaan op het gebied van ontwikkeling en begeleiding van mensen. Zij is begonnen als docent psychologie aan de Universiteit van Tilburg en heeft daar haar liefde ontdekt voor het vak van docent, trainer en begeleider. Daarna heeft zij voor twee internationale consultancy bureau’s gewerkt als trainer en coach. Sinds 2011 is zij in aanraking gekomen met e-coaching en is zij verder gaan werken als freelance trainer en (e-) coach voor diverse opdrachtgevers. Als freelance trainer geeft Jingxiu naast de Masterclass voor e-coaches Train de Trainer programma’s zoals o.a. Microsoft Certified Trainer. In haar coaching gebruikt zij methoden en technieken uit de positieve psychologie, het sociaal constructivisme, cognitieve gedragstherapie, NLP, RET en mindfulness. 

Anne Ribbers
Anne Ribbers is coach en van huis uit psycholoog. Zij heeft een brede achtergrond als HR professional, trainer en docent. Coaching is altijd een onderdeel van haar werkzaamheden geweest. In 2007 raakte ze gefascineerd in het onderwerp e-coaching. Haar fundamentele interesse in de mens, leiderschap en coachen wordt gecombineerd in praktijk gebracht in haar onderzoek naar de effecten van e-coaching voor managers bij het ontwikkelen en verbeteren van interpersoonlijke en coachende gedragingen. Anne is verbonden als onderzoeker aan Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek is gehonoreerd met een substantiële subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) afdeling 'Health' (ZonMW).

Alexander Waringa
Alexander Waringa is coach, trainer en psycholoog. Zijn kennis en kunde op het gebied van de mens, coaching, trainen en hoe techniek slim in te zetten voor human development, heeft hem in 2001 reeds de eerste stappen doen zetten in de wereld van e-therapie en e-coaching. Alexander is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) waar hij als bestuurslid verantwoordelijk is voor de portefeuille Communicatie en Onderzoek. Daarnaast is hij verbonden als onderzoeker aan Universiteit van Tilburg waar hij onderzoek doet naar de effectiviteit van coaching. Dit onderzoek is gehonoreerd met een substantiële subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) afdeling 'Health' (ZonMW). 


 

“E-coaching is een niet-hiërarchisch ontwikkelingspartnerschap waarbij het leer- en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaats vindt en waarbij er sprake is van fysieke afstand in de communicatie” (Ribbers & Waringa, 2011).

Deze definitie bestaat uit drie onderdelen:
1. Er is sprake van coaching. Kenmerkend is het ontbreken van een hiërarchische, adviserende en aanbod-gerichte relatie, waardoor deze vorm zich inhoudelijk onderscheidt van e-learning en e-therapie;
2. Het leer- en reflectieproces vindt plaats in de praktijk van de cliënt (on-the-job of in de leefomgeving) en wordt ondersteund door het inzetten van internet. Door deze aanpak wordt er gewerkt in realistische en voor de cliënt relevante situaties;
3. De communicatie tussen coach en cliënt verloopt niet in nabijheid van elkaar (in person), maar op fysieke afstand (distance/ remote). Hierdoor is het coachingstraject niet van plaats afhankelijk.
Aanvulling voor e-coaching via mail:
E-coaching kan tevens tijdsonafhankelijk worden gemaakt door gebruik te maken van e-mail waarbij de coach en client individueel bepalen wanneer ze elkaars berichten bekijken en beantwoorden (asynchroon in tijd).

Kenmerken verschillende vormen
E-coaching staat ook bekend onder de synoniemen: online coaching, remote coaching, webcoaching, cybercoaching, digital coaching, distance coaching en virtual coaching. Daarnaast zijn er nog vormen van e-coaching waarbij speciale software wordt gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om chat-coaching, webcam-coaching, sms-coaching en skype coaching.

De verschillende vormen van e-coaching verschillen van elkaar op diverse kenmerken. Er zijn globaal vier belangrijke kenmerken:
• Zichtbaar: de coach en cliënt kunnen elkaar wel of niet zien;
• Nabijheid: de coach en cliënt zijn wel of niet in dezelfde ruimte aanwezig;
• Tijd: de communicatie tussen coach en cliënt vindt in tijd, gelijk of ongelijk plaats (synchroon/ asynchroon);
• Uitingsvorm: de communicatie tussen coach en cliënt verloopt via het gesproken of geschreven woord.

Zie hieronder in de tabel een overzicht per kenmerk en vorm van e-coaching:

Uit bovenstaande tabel blijkt dat coaching via de e-mail (mail-coaching) op vrijwel alle kenmerken verschilt van het traditionele face to face-coachen (f2f) en kan daardoor gezien worden als de meest vernieuwende vorm van coaching.

Let op: het overnemen van bovenstaande tabel met overzicht van vormen van e-coaching is enkel toegestaan met de volgende bronvermelding: www.ecoachpro.nl, Ribbers & Waringa, 2011.

INSPIRATIE (artikelen ed)

3 Tips voor effectief online schrijven
Marjanne Peters schreef voor het online Coaching Magazine een artikel over effectief online schrijven. Klik hier om het artikel te downloaden.

Via burnout naar carrièreswitch
Ivo gaf na een burnout zijn loopbaan een andere wending; door e-coaching werd duidelijk hoe hij zijn talenten wil inzetten en zijn kwaliteiten beter tot hun recht komen.
Dit artikel verscheen in het online Coaching Magazine. Klik hier om het artikel te downloaden.

Waardevolle aanvulling behandelarsenaal
Neuroloog en mental (e)coach vertelt over zijn ervaringen met ecoaching.

Betere coach door te gaan ecoachen

De meerwaarde van online begeleiden. De kracht van het geschreven woord.
Klik hier om het webinar, verzorgd door Marjanne Peters, terug te zien.

 

Voor een e-coach is het werken binnen een beveiligde omgeving een must. CoachCampus is een digitale omgeving die speciaal is ontwikkeld voor e-coachingstrajecten.

Om gebruik te kunnen maken van een veilige en professionele online werkomgeving, is een licentie voor CoachCampus.nl inbegrepen. Deze basislicentie heeft een looptijd van 3 maanden. Met deze licentie kunt u meerdere cliënten tegelijkertijd online begeleiden.

  

Geschikt voor alle soorten van coaching

CoachCampus is de enige online werkomgeving waar de DIALOOG binnen het coachingsproces centraal staat en daardoor geschikt is ter ondersteuning van vrijwel alle soorten van coaching (ook voor face-to-face trajecten).

• Cliënten: bent u op zoek naar een professionele beroepscoach? Maak een gratis account aan, kies een beroepscoach uit het overzicht en ga vandaag nog aan de slag!

• Coaches: wilt u uw cliënten online gaan ondersteunen of zoekt u nieuwe cliënten? Kies dan nu een licentie en stap in de wereld van Het Nieuwe Coachen!

De CoachCampus.nl: de werkomgeving voor coaching

De digitale werkomgeving CoachCampus is speciaal ontwikkeld voor e-coachingstrajecten, waarbij rekening is gehouden met het specifieke proces van coachingstrajecten waarbinnen de dialoog centraal staat. CoachCampus is vrij eenvoudig in gebruik en tegen zeer gunstig tarief in te zetten.

Licentie structuur

CoachCampus is ontwikkeld op basis van het 'open source' principe en is daarom gratis voor cliënten en prijstechnisch zowel geschikt voor zelfstandige coaches (ZZP) als de grotere bureau's.

Veiligheid en ondersteuning

Bij de ontwikkeling van CoachCampus is het coachingsproces als uitgangspunt genomen, maar bovendien is er extra zorg besteed aan de bereikbaarheid (24/7) van de website, de veiligheid (drie dubbele beveiliging), privacy en gebruikersvriendelijkheid van deze online werkomgeving.

 

De trainingen worden verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.

De locatie voor de incompany-variant wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten. Daarnaast geven zij aan dat beweging als onderdeel van een training, een extra beleving geeft. Het is echter wel duidelijk dat er alleen sprake moet zijn van beweging indien het toegevoegde waarde geeft.

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

 

De kosten voor de Masterclass e-coaching zijn in 2014 als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten     : € 1.361,50* (inclusief 3 maanden licentie voor CoachCampus, exclusief literatuur € 29.50)

Accomodatiekosten en dagarrangementen : €    105,--* (totaalbedrag)


* BTW-vrijgesteld

Speciaal aanbod: wanneer u zich voor 17 januari 2015 inschrijft voor Masterclass I, ontvangt u het boek E-coaching, direct aan de slag met het nieuwe coachen, geschreven door Alexander Waringa en Anne Ribbers.

Permanente Educatie
De NOBCO heeft 5 PE-punten toegekend aan de Masterclass E-coaching

 

Masterclass E-coaching 
Nu ook voor
psychologen!


Lees meer

Coaching-Counseling

Als je het mij vraagt...

E-mailcoaching een intensieve briefwisseling E-mailcoaching een intensieve briefwisseling Sander van Hesteren
‘Sceptisch was ik zeker maar na mijn eerste ervaring met e-coaching was ik meteen enthousiast!’
Lees meer
E-mailcoaching: een intensieve briefwisseling
Sander van Hesteren


‘Een intensieve briefwisseling, ja eigenlijk kun je email-coaching daarmee vergelijken.’ Sander van Hesteren, trainer, counselor en coach, vertelt over zijn ervaringen met e-coaching. ‘Sceptisch was ik in het begin zeker. Ik was ervan overtuigd dat je elkaar moet kunnen zien, dat je elkaar in de ogen moet kunnen kijken. Maar nieuwsgierig als ik ben, wilde ik toch proberen welke mogelijkheden e-coaching te bieden had. En na mijn eerste ervaring was ik meteen enthousiast, ik vond het interessant en merkte dat het echt een heel andere manier van coachen is.’

Snel tot de kern
‘Wat opviel is dat de coachee bij het invullen van het intakeformulier al meteen tot de kern komt. Je hebt geen ruis, geen aftasten, je zit achter je scherm en moet je vraag verwoorden. De verantwoordelijkheid ligt bij jou; doe jij niets, dan gebeurt er niets. Er is geen coach die je helpt of stuurt of misschien per ongeluk wel afleidt. Wat je schrijft is helemaal van jou, de werkelijkheid zoals jij die op dat moment beleeft. En dat is waar de online coach mee aan het werk gaat.’

Schrijven is leuk en werkt
‘Schrijven werkt reflecterend voor de coachee. Alleen het schrijven al heeft effect op je gedachte. Het vraagt een extra slag omdat je er woorden aan moet geven. Het benoemen maakt de vraag hanteerbaar. Het effect van online-sessies is zelfs langer dan bij het face to face coachen. Een bijkomend voordeel voor de coachee is dat je niet hoeft te wachten totdat je een afspraak hebt. Je kunt het moment zelf kiezen en je hoeft niet te reizen. Bij wijze van spreken post je je vraag middenin de nacht als je niet kunt slapen. De coach zit dan uiteraard niet klaar om je meteen een reactie te sturen, maar dat blijkt in de praktijk geen probleem te zijn.’

‘Coaches verdiepen zich in waar de ander ‘zit’, dat moet je bij e-coaching in taal laten blijken. Reacties als ‘ik interpreteer dit zo, of geldt dit voor jou ook, heb je het anders bedoeld’ etc. zijn belangrijk om aansluiting te houden. Vragen stellen om de verdieping te zoeken zoals bij een face to face gesprek, dat werkt niet, je laat bij een e-coachtraject dan ook meer je eigen suggesties weten aan de coachee.’

E-coaching past niet bij iedereen
‘Je moet als coach van taal houden als je gaat e-coachen. Ik vind schrijven leuk. Als ik aan het schrijven ben dan is het als het ware of de coachee tegenover me zit. Dat klinkt misschien vreemd, maar zo voelt het wel. Je moet ook een zeker geduld hebben. Je weet niet hoe de ander reageert en wanneer, dat kan soms even duren.
Echte nadelen kan ik niet zo benoemen. Uiteraard zijn er bepaalde methodieken die je niet goed kunt inzetten bij e-coaching. Je kunt je coachee een lichaamsgerichte- of mindfulnessoefening geven, maar je kunt het niet voordoen en ook niet controleren of hij het doet.’

‘e-Coaching is geen vervanging van het face to face coachen, zeker niet. Daarvoor is het te zeer een ander medium en andere manier van werken. Bovendien, alleen maar achter de computer zitten zou ook niets voor mij zijn, maar het is een waardevol nieuw medium naast het traditionele coachen. Dat blijkt ook uit evaluaties van mijn online coachees.’
Denk in mogelijkheden Denk in mogelijkheden Marcel Herwegh
Emotie wel of niet zichtbaar bij e-coaching?
Lees meer
Denk in mogelijheden!
Marcel Herwegh


Marcel Herwegh is coach & trainer en daarnaast begeleidt hij e-coaches. Zijn interesse in e-coaching ontstond toen hij Alexander Waringa en Anne Ribbers voor het eerst ontmoette in het kader van hun onderzoek vanuit de Universiteit van Tilburg en zij hem vroegen managers bij de organisatie waar hij werkte, te gaan e-coachen. Ook Marcel was in het begin, zoals veel coaches, sceptisch over e-coaching. Inmiddels zet hij e-coaching regelmatig in, ook als aanvulling op face to face-gesprekken, altijd afhankelijk van de behoefte van de coachee.

‘Ik ontmoette Alexander en Anne bij ING waar ik toen werkzaam was. Zij vroegen mij in het kader van hun onderzoek of het mogelijk was om managers te gaan e-coachen. Ik stond niet te springen. Ik had eerder meegedaan als coachee aan een pilottraject e-coaching en was daar niet enthousiast over. Dat ging over ‘sturen’ en niet over gevoel. E-coaching moet wel over coaching gaan. Vandaar mijn scepsis. Naar aanleiding van de gesprekken met Alexander en Anne bleek dat zij een heldere en fundamentele aanpak van e-coaching voor ogen hadden. Ik ben me opnieuw gaan verdiepen in e-coaching via hun eCoachPro methodiek. Toen werd ik enthousiast. Ik zag de voordelen en merkte dat je echt aan het coachen bent. Je communicatie wordt scherper, je leert beter tussen de regels te lezen. In een paar zinnen omschrijf je waar je anders soms een heel gesprek over doet.’

Emotie wel of niet zichtbaar?
‘De scepsis van veel coaches gaat over het feit dat je de coachee niet ziet, dat je veel zou missen, dat je emoties zou missen. Maar vergis je niet wat je uit een mail kunt halen. Wat denk je van een mail waarin de tekst in hoofdletters is geschreven zonder interpunctie. Dat is emotie. Er wordt te vaak in beperkingen gedacht en niet in mogelijkheden; mogelijkheden voor jezelf als coach maar zeker ook voor je coachee.’

‘Er zijn twee dingen belangrijk; coachende- en taalvaardigheden. Dat je over coachende vaardigheden moet beschikken spreekt voor zich. Daarnaast moet je er interesse in hebben om dat wat je doet op te schrijven. Je hoeft geen roman te kunnen schrijven, het is juist belangrijk dat je in een paar zinnen de kern kunt raken.’

Keuzes maken
‘In het begin lopen coaches er vaak tegenaan dat ze op alle punten uit de mail van een coachee willen reageren. Dat doe je bij een face to face gesprek ook niet. Je pakt er 1 of 2 elementen uit en reageert daarop. Het ABC-model dat ook gebruikt wordt in de Specialisatie e-Coaching helpt je om dicht bij de doelstellingen van de coachee te blijven.’

‘E-coachen kost je in het begin wat meer tijd. De coachomgeving is nieuw, hoe schrijf je het op, wat zet je in etc. Coachen is keuzes maken, dat valt bij e-coaching wat meer op. In het begin is het soms moeilijk om te kiezen waar je mee aan de slag zult gaan. Eigenlijk kun je alle methoden en technieken bij e-coaching inzetten. Wat mij betreft zijn er twee uitzonderingen: provocatief coachen en lichaamsgerichte oefeningen gaan niet goed samen met e-coaching.’

‘Het maken van afspraken over wanneer je online gaat, is ook belangrijk. Je moet er rekening mee houden dat coachees 24 uur per dag hun vraag kunnen mailen. Je kunt daar niet direct op reageren. Daar maak je afspraken over, bijvoorbeeld dat je 3 middagen in de week online gaat.’

Zorg voor een beveiligde omgeving
‘Werken via een beveiligde omgeving is van belang. Ik werk via CoachCampus. Het is een prettige, gebruikersvriendelijke omgeving. Je moet vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Als je bijvoorbeeld een manager coacht via e-coaching wil je toch niet dat zijn/haar secretaresse meeleest of dat de IT-afdeling eventueel de mails ziet. En vergeet ook niet dat zoekmachines inhoud van mails screenen. Een beveiligde omgeving is dus echt een must.’

Face to face of e-coaching?
‘Afhankelijk van de behoefte van de coachee zet ik face to face coaching, e-coaching of een combinatie van beide in. E-coaching is niet voor iedereen geschikt; bijvoorbeeld als je niet van schrijven houdt, of slecht met computers kunt omgaan.
‘Door alles op te schrijven, vormt de coachee een logboek. Hij/zij kan alle ‘gesprekken’ teruglezen ook na het coachtraject. Een bijkomend voordeel van e-coaching.’ ‘Afhankelijk van de behoefte van de coachee zet ik face to face coaching, e-coaching of een combinatie van beide in.
Kort op de bal spelen Kort op de bal spelen Rita Vanelderen
'Groot voordeel van e-coaching is het frequente contact tussen coach en coachee.'
Lees meer

Kort op de bal spelen Rita Vanelderen

Kort op de bal spelen

‘Groot voordeel van e-coaching is het zeer frequente contact tussen coach en coachee. Hierdoor ontstaat een zeer levendige interactie.’ Aan het woord is Rita Vanelderen. Rita is werkzaam als zelfstandig coach en biedt face-to-face en wandelcoaching aan, en online coaching via email. Ze laat de keuze bij de klant want de vorm van coaching moet goed aansluiten bij wat de klant prettig vindt.

‘Na mijn studie psychologie aan de Universiteit van Leuven, werkte ik meer dan 20 jaar in het bedrijfsleven in diverse rollen. Op mijn 45ste heb ik mijn kennis en ervaring verrijkt met de opleiding tot Master Coach bij het Europees Instituut. Daarna volgde ik nog een specialisatie in Oplossingsgerichte Coaching bij NOAM en in E-coaching bij eCoachPro.’

Vanwaar je interesse in e-coaching?
Ik ben de opleiding e-coaching gaan volgen omdat ik het fijn vind om te schrijven en omdat e-coaching een nieuwe ontwikkeling is. Ik wilde daar graag meer over weten. Tijdens die opleiding werd ik steeds enthousiaster over de positieve werking van coaching via email. In het oefentraject heb ik zelf mogen ervaren wat de voordelen zijn. Daarna ben ik het met veel enthousiasme en succes gaan inzetten in mijn eigen praktijk.’

Wat is je ervaring met e-coaching?
‘Vanuit mijn zelfstandige praktijk begeleid ik een aantal coachees via email. Daarbij vindt de dialoog tussen de coachee en mij volledig schriftelijk plaats in Coachcampus (een beveiligd systeem). Daarnaast heb ik coachees die meer baat hebben bij een combinatie van face-to-face en email coaching. Ik merk dat dit vooral een toegevoegde waarde heeft wanneer de coachee aan de slag gaat met het zich eigen maken van nieuw gedrag en vaardigheden. Ik kan de coachee dan in de periode tussen twee afspraken opvolgen en stimuleren via email, waardoor de kans groter wordt dat de coachee zijn doel bereikt.’

Wat is er anders?
‘Wat er echt anders is, is dat je de klant niet ziet en de non-verbale communicatie grotendeels wegvalt. Daarom is een zeer grote zorgvuldigheid van de coach vereist bij het schrijven. Je ziet immers niet wat het effect is op de klant van wat je schrijft. Zorgvuldig taalgebruik, aansluiten bij de coachee, checken, complimenteren en onderlinge betrokkenheid creëren zijn zeer belangrijk.’

Welke voordelen en nadelen zie je?
‘Het grote voordeel is dat er zeer frequent contact is tussen de coach en de coachee. Hierdoor ontstaat er een zeer levendige interactie en kan ik als coach zeer kort op de bal spelen. Ik kan met kleine stappen werken wat de kans op succeservaringen verhoogt. En de klant mailt mij wanneer hij daar behoefte aan heeft en tijd en ruimte heeft. Of wanneer er iets relevants speelt, waardoor ik als coach meer kan inspelen op wat in het hier-en-nu belangrijk is voor de coachee. Daarnaast helpt het opschrijven de coachee om te reflecteren en tot de kern te komen.’
‘Mijn ervaring is dat de betrokkenheid van de coachee en de coach zeer hoog is. Dit komt volgens mij mede door de zeer frequente contactmomenten (meestal meerdere e-mails per week). Het nadeel hiervan kan zijn dat je teveel in het proces wordt “ingezogen”.’

Zou je alleen maar kunnen e-coachen?
‘Neen, persoonlijk wil ik graag de afwisseling behouden tussen face-to-face coachen en e-coachen. Er is zeker een grote doelgroep voor e-coaching. Maar ook denk ik dat e-coachen niet voor alle klanten is weggelegd en face-to-face coaching voor bepaalde mensen effectiever is. Een voorwaarde voor coaching via email is dat de coachee van schrijven houdt en zich goed schriftelijk kan uitdrukken.’

Waarover dient een coach te beschikken als hij wil gaan e-coachen?
‘Naast de vaardigheden van een coach, moet een e-coach over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken. De e-coach moet in staat zijn om helder en duidelijk te schrijven en een onderlinge betrokkenheid en samenwerking tot stand te brengen via email.'

Vanuit haar praktijk CoachTo biedt Rita Vanelderen online coaching aan gericht op persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit in werk en privé:

e-coaching in vogelvlucht e-coaching in vogelvlucht nav onderzoek Univ Tilburg
Ervaringen van een coachee, wat zijn belangrijke elementen?
Lees meer

Ervaringen van een coachee, wat zijn belangrijke elementen bij e-coaching?

E-coaching in vogelvlucht:

Vorige
Volgende;

Meesterschap

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over de kennismakingsbijeenkomsten, neem dan contact met ons op.

0343-556343

Contactgegevens

Kunst van Leven

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |