NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Opleiding Loopbaancoaching

De Opleiding Loopbaancoaching ‘De nieuwe Loopbaanprofessional’ is een specialisatie die is ontwikkeld voor mensen die al ervaring hebben in het coachen en begeleiden van anderen en zich willen professionaliseren op het gebied van loopbaanvragen binnen organisaties of bij particulieren.

Het is een op de loopbaanadviespraktijk gerichte, methodisch goed onderbouwde beroepsopleiding op post HBO-niveau. Je wordt opgeleid tot allround loopbaanprofessional die kan werken in uiteenlopende situaties en maatwerk kan leveren in de context van coachees en opdrachtgevers. De opleiding sluit aan bij de beroepscriteria van Noloc en van CMI. De eindopdracht bestaat uit het vertalen van de verkregen inzichten in de eigen attitude, competenties, en instrumenten naar een professionele ‘toolkit’ zoals die in de praktijk gebruikt kan worden. 

De nieuwe Loopbaanprofessional is een opleiding op post HBO-niveau. Van deelnemers wordt HBO werk- en denkniveau verwacht.

Een overzicht van de opgedane kennis en ontwikkelde vaardigheden na afronding van De nieuwe Loopbaanprofessional.

Inspirerende Verdiepingsdagen
Twee keer per jaar organiseren we een inspirerende Verdiepingsdag voor loopbaanprofessionals/-coaches.
De Verdiepingsdag in het voorjaar stond in het teken van Trends en ontwikkelingen; waar speel je op in? De eerstvolgende Verdiepingsdag voor loopbaancoaches wordt binnenkort gepland. Meer informatie.

De opleiding omvat:

  • een individueel startgesprek/instroomtoetsing;
  • acht trainingsdagen;
  • tussentijds individueel verdiepingsgesprek;
  • zes supervisiebijeenkomsten
  • een individueel eindgesprek/uitstroomtoetsing
  • verspreid over circa negen maanden.

Klik hier voor een uitgebreid programma-overzicht

DATA start voorjaar 2015

Module 1 - vrijdag 13 maart 
Supervisie - vrijdag 20 maart 
Module 2 - zaterdag 11 april 
Supervisie - vrijdag 24 april 
Module 3 - zaterdag 23 mei 
Supervisie - vrijdag 5 juni 
Module 4 - vrijdag 19 juni 

Tussentijdse gesprekken  in september

Module 5 - zaterdag 10 oktober
Supervisie - vrijdag 16 oktober
Module 6 - vrijdag 6 november
Supervisie - vrijdag 20 november
Module 7 - vrijdag 4 december 
Supervisie - vrijdag 18 december 
Module 8 - zaterdag 16 januari 2016

Modules: van 09.30-17.00 uur
Supervisie: van 10.00-13.00/14.00 uur 

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud of opbouw van het programma? Sluit de opleiding aan op uw opleidingswensen? Neemt u dan contact op met trainer/opleider Carla Dert via telefoon 06-22391376.
Carla Dert en Rose-Anne Mutsaers zijn als trainer verbonden aan de opleiding Loopbaancoaching. Daarnaast beschikken we over een netwerk van deskundigen met een specifieke expertise, dat "op maat" tijdens de opleiding kan worden ingezet.

   Carla Dert

Met de Horeca en ‘Voorlichtingskunde & Educatie’ als basis, vervulde ik in de jaren ’80 en ’90 verschillende management- en staffuncties bij een uitzendbureau en bij arbeidsvoorziening. Daarna werkte ik free lance als outplacementconsultant en richtte in 1996 Jobsupport Dert op: outplacement, loopbaanadvies, coaching en ontwikkeling van trainingen. Aan dit Nobolbureau waren tien jaar gemiddeld vijftien medewerkers verbonden. In 2002 bekroonde de AOCFI ons werk met de eerste prijs voor kwaliteit en originaliteit. Inmiddels werk ik vanuit een hartsbesluit alweer enkele jaren zelfstandig, bijna zonder personeel.

Werken en leren is mijn basishouding. In de loop der jaren heb ik een brede kennis- en ervaringdeskundigheid opgebouwd in het domein mens – arbeid – organisatie. Als enthousiast en resultaatgericht praktijkmens en als opleider ligt mijn focus bij het verbinden van diepergaande ontwikkelingsprocessen aan concrete leer-, loopbaan-, management- en organisatiedoelen. In de samenwerking vind ik het, met ieders taken en verantwoordelijkheden als uitgangspunt, prettig om afwisselend ‘leerling en meester’ te zijn. Als je dat samen kunt, kan je ook ‘samen spetteren’!

  Rose-Anne Mutsaers

25 jaar heb ik in organisaties gewerkt: in de gezondheidszorg als verpleegkundige, in het onderwijs als docent Nederlands en in het bedrijfsleven als communicatie- en managementtrainer. In deze jaren heb ik me persoonlijk en vakinhoudelijk ontwikkeld: leren observeren, zien wat nodig is, mensenkennis opgedaan, de dynamiek in een organisatie leren kennen op diverse lagen, een bijdrage mogen leveren aan veranderingen, mensen leren leren. Dat maakt dat ik gemakkelijk aansluit en meedenk bij vraagstukken van cliënten.
Sinds 1989 begeleid ik mensen in het ontwikkelen van hun talenten en kwaliteiten. Mijn kracht is mensen bijstaan in een bewustwordingsproces waarin ze ruimte geven aan hun kwaliteiten en passies. Tegelijkertijd werk ik realistisch en resultaatgericht. Dat doe ik nu bijna 10 jaar als zelfstandig loopbaancoach, coach en trainer. In mijn praktijk komen mensen met diverse levens- en loopbaanvragen. Die variëren van balans werk- privé, omgaan met ziekte of werkloosheid, supervisie, conflicthantering, loopbaanontwikkeling, overspannenheid/burn-out tot outplacement en andere vormen van re-integratie.

Daarnaast werk ik al acht jaar met veel plezier als trainer en supervisor op het Europees Instituut.
Ik heb de zesjarige opleiding tot coach/begeleider aan de School voor Zijnsoriëntatie te Utrecht gedaan. De rode draad in mijn loopbaan is: contactvol en praktisch werken met mensen vanuit een grote interesse in wat hen in essentie beweegt. Als loopbaancoach wil ik samen met de coachee komen tot een moment waarop duidelijk wordt hoe deze op een persoonlijke manier zijn of haar bijdrage wil leveren aan het grotere geheel.
                          

                                    Frank van der Mijn

Als bioloog en antropoloog hield ik mij in de eerste jaren van mijn loopbaan bezig met internationale milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Indonesië was daarbij een soort tweede vaderland, waar ik studeerde, werkte, reizen en missies leidde en een adviesbureau opzette. Het was een leerzame periode in mijn leven die me meermaals letterlijk aan de rand van de afgrond bracht en tevens nieuw leven voortbracht in de vorm van kinderen.

Gaandeweg mijn loopbaan maakte ik de switch naar professionele muziekbeoefening en loopbaanadvisering. Het laatste doe ik nu zo'n 15 jaar, waarvan de laatste jaren vanuit twee eigen bureaus. In al die jaren heb ik ook vele collega's opgeleid, momenteel als supervisor bij het Europees Instituut (gericht op de beroepspraktijk) en als programmacoördinator en docent aan de master loopbaanmanagement van de Open Universiteit (meer wetenschappelijk en strategisch). Ook publiceer ik regelmatig in vakbladen en was ik 4 jaar hoofdredacteur van LoopbaanVisie.

Mijn werk gaat altijd over de verbinding tussen de binnenwereld (talenten, drijfveren, verlangens) en de buitenwereld (werk, organisatie, arbeidsmarkt). Ik kijk graag met professionals en leiders mee hoe ze hierin keuzes maken, hoe ze zichzelf soms proberen te ontlopen en hoe ze hun eigen weg zoeken naar verbinding."

 

Loopbaanprofessionals vinden onder andere werk als: consultant bij een loopbaanadvies/outplacementbureau, career manager binnen een organisatie, loopbaanadviseur bij een intern mobiliteitsbureau, professional met loopbaanbegeleiding als specialisatie, bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers, HR-functionarissen of management development adviseurs, zelfstandig ondernemers.

Zowel intern als extern werkende succesvolle loopbaanprofessionals (in loondienst of zelfstandig) zijn ondernemende zelfverantwoordelijke types die heen en weer kunnen denken tussen hun (specifieke) aanbod en de vraag in organisaties en van loopbaancoachees.

In de Nieuwe Loopbaanprofessional wordt deze professionele basishouding aangeleerd en gestimuleerd. Ook al omdat we als loopbaanprofessionals natuurlijk loopbaancoachees krijgen die zelfstandig ondernemen willen onderzoeken. De nieuwe Loopbaanprofessional is echter geen 'ondernemersopleiding', want niet iedere deelnemer ambieert deze richting op te gaan. Voor wie zin heeft in meer ondernemerssamenspraak is er de mogelijkheid om bij het Europees Instituut deel te nemen aan de dag 'Ondernemen, (door)starten met een eigen praktijk?' en om deel te nemen aan de begeleide ondernemersintervisie.

Artikelen

Cato Pater, oud deelnemer De Nieuwe Loopbaanprofessional schreef een artikel over Levensloop- en loopbaanbegeleiding bij burnout. Klik hier om het artikel te lezen.

In dit artikel vertelt Mariëlle Vereijssen over haar passie: mensen met meer plezier laten werken.

 

Blog: Hoe word ik een nieuwe loopbaanprofessional?

In vier afleveringen doet Jolan Douwes persoonlijk verslag van haar ervaringen tijdens de opleiding ‘De nieuwe loopbaanprofessional’ van het Europees Instituut. Ze is daarmee begonnen in het voorjaar van 2014. Jolan Douwes is freelance-journalist en sinds 2012 loopbaanadviseur.

Naar het blog.

Webinar: Introductie De Nieuwe Loopbaanprofessional
Tijdens dit webinar geeft Carla een introductie van de Specialisatie De Nieuwe Loopbaanproefssional.
Klik hier om de link naar het webinar te openen.

De opleiding sluit aan bij de beroepscriteria van Noloc en van CMI (voorbereiding op certificering is onderdeel van de opleiding).

De nieuwe Loopbaanprofessional is een specialisatie bovenop de Leergang Coaching Basics en de Opleiding tot Master Coach, beide post-HBO geregistreerde opleidingen. Dit duidt het niveau van de opleiding. Evenwel hebben we besloten De nieuwe Loopbaanprofessional ook nog zelf post-HBO te laten registreren. Dit traject is in gang gezet.

De trainingen worden verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie van Landgoed de Horst.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten. Daarnaast geven zij aan dat beweging als onderdeel van een training, een extra beleving geeft. Het is echter wel duidelijk dat er alleen sprake moet zijn van beweging indien het toegevoegde waarde geeft.

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

De kosten voor de opleiding Loopbaancoaching bedragen in 2015 € 4.947,- inclusief dagarrangementskosten tijdens de trainingsdagen. De studiekosten voor particulieren en zzp-ers bedragen 4.323,-- (vraag naar de voorwaarden). Deze bedragen zijn BTW-vrijgesteld.
Niet inbegrepen is het bedrag voor de eventuele aanschaf van studieboeken.

Gespreide betaling is in overleg mogelijk.

Voorwaarden aftrek studiekosten
Studiekosten of andere scholingsuitgaven in het kader van uw studie aan het Europees Instituut kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte.
Het gaat (vanzelfsprekend) uitsluitend om kosten die u niet al van uw werkgever of anderszins vergoed krijgt.
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. 

KMO-portefeuille
Het Europees Instituut is door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO-portefeuille erkend als dienstverlener voor de pijler Opleiding (voor de opleidingen in België en Nederland). Opleidingen die als doel hebben om het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een erkende dienstverlener worden gegeven, worden door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd.Ben je geïnteresseerd in een in company of maatwerk-traject rond de Specialisatie Loopbaancoaching 'De Nieuwe Loopbaanprofesisonal' voor meerdere mensen in jouw organisatie? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Wil je meer weten over de maatwerkmogelijkheden? Neem dan contact op via telefoon 0343 556343 of door te mailen naar info@europeesinstituut.nl.

 

Als je het mij vraagt...

Boeiend om mensen in beweging te krijgen Boeiend om mensen in beweging te krijgen Danielle Glasbeek
Wat heeft De nieuwe Loopbaanprofessional mij gebracht?
Lees meer

Boeiend om mensen in beweging te krijgen
Danielle Glasbeek


Waarom een opleiding tot Loopbaanprofessional?
‘Ik ben 13 jaar HR-adviseur geweest in corporate omgevingen binnen de ICT-branche. Persoonlijke ontwikkeling heeft me altijd geboeid; mensen stimuleren en ze vervolgens in beweging krijgen. Dat heb ik jarenlang vanuit de organisatiekant gedaan. Ik kreeg steeds meer de behoefte en interesse om vanuit de menskant met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Ik ben hiertoe de opleiding Master Coach/Counselor gaan volgen bij het Europees Instituut de Baak. Tijdens deze opleiding doe je praktijkervaring op. Ik coachte toen veel mensen met werkgerelateerde vragen en ontdekte dat ik me daarin wilde verdiepen en specialiseren. Ik wilde mij nog meer specifieke methoden en instrumenten eigen maken op het gebied van loopbaancoaching en heb mij ingeschreven voor De nieuwe Loopbaanprofessional. Tijdens deze opleiding ben ik uit loondienst gegaan en heb ik mijn eigen Loopbaanadviespraktijk ‘Your Life At Work’ opgericht.’

Voldeed de opleiding aan je verwachting?
‘Absoluut. De opleiding raakt vele kanten: je krijgt instrumenten en literatuur aangereikt en er is een koppeling met de praktijk. Het leuke is dat de deelnemers in je groep uit verschillende branches komen en je daardoor ook veel leert over verschillende omgevingen binnen de arbeidsmarkt. Je doorloopt zelf ook het loopbaantraject. Wat absoluut waardevol is, maar ook best pittig. Want gedurende circa 9 maanden ga je naast dit traject ook zelf een aantal cliënten coachen en volg je supervisie.

Na afronding van De nieuwe Loopbaanprofessional ben ik het CMI certificeringstraject gestart (en heb het gehaald) om een extra kwaliteitskeurmerk aan mijn Loopbaandienstverlening te kunnen geven en mij daarmee te kunnen onderscheiden.’

Wat heeft De nieuwe Loopbaanprofessional je gebracht?
‘Een mooie reflectie op mijn eigen loopbaanpad in de opstart naar zelfstandig ondenemerschap. Goede handvatten om loopbaantrajecten te begeleiden. Een opstap voor certificering bij CMI (voldoende ervaring is wel vereist).’

 

Vorige
Volgende;
KENNISMAKEN?
Neem contact op voor
een afspraak met
Carla Dert via
06-22391376.
Lees meer

Coaching-Counseling

Kunst van Leven

Meesterschap

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |