Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Opleiding Teamcoaching 'Winning Teams'

Mijn ervaring.

Het gaat erom dat je een groep kunt laten floreren Het gaat erom dat je een groep kunt laten floreren Elly Kamerling, trainer en (team)coach
Hoe laat je mensen samenwerken?
Lees meer
Elly Kamerling is als ZZP-er werkzaam binnen het publieke domein waar veiligheid en samenwerking een rol spelen. Zo heeft ze bijvoorbeeld de wijkagentenopleiding verzorgd, is ze leerprocesbegeleider en ontwikkelt ze programma’s. Haar werk gaat altijd over de vraag ‘Hoe laat je mensen samenwerken?’ Na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij de politie, is ze het trainersvak ingegaan om in 2000 haar eigen praktijk te starten.

Waarom zocht je een opleiding tot teamcoach?
‘Ik heb in 1996 een coachopleiding gedaan. Daarin zat wel een deel teamcoaching maar individuele coaching had meer aandacht. Ik werkte veel met groepen en wilde weten wat nou het verschil is tussen het werken met groepen en teamcoaching. En ik gun mezelf af en toe een opleiding, het is belangrijk je te blijven ontwikkelen. Ik wilde me verdiepen in teamcoaching. Ik had er wel kaas van gegeten maar ik doe veel intuïtief. Ik wil graag kunnen uitleggen waarom ik iets doe en waarom het werkt.’

Waarom viel je keuze op Winning Teams bij het Europees Instituut?
‘Waarom Winning Teams bij het Europees Instituut? Om Wim Goossens! Vorig jaar ontmoette ik hem tijdens de Dag van de Coach en volgde zijn workshop. Zijn aanpak sprak me aan en zijn maffe entree bij de workshop alleen al werkte voor mij heel positief.’

Wat heeft het je gebracht?
‘Ik heb geleerd hoe je de groep kunt inzetten als instrument. De eigen groep was de leergroep, daar dan boven kunnen hangen en zien wat er procesmatig gebeurt. Dat is mooi. Ik ga met het grootste gemak voor groepen staan maar als je deel uitmaakt van een groep, ervaar je hoe het werkt. Ook merk je dan wat de impact is van wat je doet. Je zit er middenin, dat is fantastisch. Spanningsvelden, onzekerheden alles kwam voorbij. Ook zie je wat het doet met leiderschap. Er kwam heel veel creativiteit los, met name door de diversiteit aan mensen die soms vragen stelden die ik zelf nooit zou stellen maar waardoor je wel op scherp wordt gezet. Je bent continu aan het reflecteren. De inzichten die je krijgt kun je meteen in de praktijk gebruiken.  Het onorthodoxe, de verrassingselementen, ja dat sprak me aan.’

‘Het IPG-model helpt als methodiek om als teamcoach uit te kunnen leggen waar je mee bezig bent. Ik ken de losse facetten maar nu zie ik ook de samenhang.’
‘De praktijk is een belangrijk onderdeel in de opleiding. Naast de 40 uur praktijkopdrachten heb je ook peercoaching. Best pittig, maar je kunt eruit halen wat je er zelf wilt uithalen!’

‘Het mooiste van teamcoaching is dat het zo tastbaar is wat het effect is op samenwerken.'
Het individu in de context Het individu in de context Frouke Horstmann, team en organisatiecoach
Naast intramenselijke aspecten gaat mijn aandacht uit naar de context met haar intermenselijke aspecten, de onderstroom in organisaties.
Lees meer

Frouke Horstmann, team- en organisatiecoach

Het individu in de context

Frouke heeft haar achtergrond in HR en organisatiepsychologie. Ze is ten tijde van dit interview werkzaam bij een coachingbureau waar ze opdrachten verzorgt in het kader van cultuurprogramma’s, leiderschapsprogramma’s en teamcoaching. Begin 2014 start ze haar eigen praktijk.

Waarom een opleiding tot teamcoach?
'De opleiding Teamcoaching is een mooie aanvulling op mijn achtergrond. Ik ben systemisch opgeleid, als coach/counselor, heb ‘thema gecentreerde interactie’ (TGI) gedaan en ik heb mij daarnaast verdiept in ‘oplossingsgericht werken’, ‘appreciative inquiry’ en ‘theory U’. Ik was op zoek naar een opleiding specifiek gericht op de Teamdynamiek. Een collega tipte mij. Hij had in zijn opleiding SPO les gehad van Wim Goossens op het onderdeel Teamdynamics. Na wat ‘googlen’ kwam ik uit bij deze opleiding, Winning Teams.'

'Naast de intramenselijke aspecten gaat mijn aandacht juist ook uit naar de context met haar intermenselijke aspecten, de onderstroom in organisaties. Deze intermenselijke processen kunnen thematiseren en in dialoog brengen met de groep, daar ligt voor mij de kracht van de opleiding. Hoe de intermenselijke fenomenen, de interactiepatronen, ‘het WIJ’, in alle veiligheid bespreekbaar maken, dat was waar ik naar op zoek was.'

Wat heeft Winning Teams je gebracht?
‘Vooral mijn eigen stijl als teamcoach heb ik gevonden: krachtige kwetsbaarheid, sensitief en zakelijk.’

‘De opleiding heeft me veel gebracht. Naast een theoretisch kader en experimenteren, heeft het me ook veel bevestiging gegeven. Mijn blik ten aanzien van teamcoaching is verruimd. Er zijn verschillende passende en succesvolle stijlen en interventies, zolang je maar vanuit authenticiteit intervenieert en je observaties oordeelloos in dialoog brengt met het team(lid).’

‘Wat daarin zeker geholpen heeft, zijn de verschillende en aanvullende stijlen van de trainers Ellen van Dam en Wim Goossens. Daar waar Ellen de schuring, de spanning opzoekt is Wim meer gericht op ego-interventies en ‘spot on’ ondertitelingen geven. Het is heel waardevol dat er twee opleiders zijn, die heel goed in staat zijn om de onderstroom bovenstroom te laten zijn.’

Wat sprak je aan in de opleiding?
‘Wat ik heel waardevol vond was het buddy-coachen. Een medecursist die je observeert tijdens jouw teamcoachingsessies en er 100% voor jouw ontwikkeling is. Waarmee je voor- en nabespreekt. Ook de supervisie heb ik als heel waardevol ervaren. We hebben veel op bestaansniveau gedeeld waardoor de echte leervragen boven kwamen. Ik houd er waardevolle contacten aan over, collega’s waarmee ik in de toekomst best eens samen zou kunnen werken.
Tijdens de trainingsdagen heb ik gewaardeerd dat er continu aandacht was voor het leren op drie niveaus: reflecteren op jezelf als teamlid, vakman en authentiek teamcoach. Als leergroep doorliepen we zelf natuurlijk ook de verschillende teamontwikkelingsfasen. Alhoewel het IPG-model de focus van de opleiding is, merkte je dat Wim en Ellen beide meer bagage in hun rugzak hebben, wat de trainingsdagen dynamisch maakten.

Toekomst
‘Mijn motto is ‘sensitiviteit en zakelijkheid’. Wil je zakelijke vooruitgang? Wees dan sensitief voor de onderstroom. Juist het collectieve leren binnen organisaties heeft mijn interesse. Vaak is de energie gericht op ‘doen, handelen’. Het is echter ook goed om te vertragen, ruimte te maken voor andere gesprekken met elkaar; om naast over het WAT ook over het HOE we met elkaar samenwerken, te spreken.’Pionier in teamcoaching Pionier in teamcoaching Edo Bos, coach en manager bij Bouwmaat
Van een onbewust bekwame teamcoach naar een bewust bekwame teamcoach
Lees meer
Edo Bos
Manager bij Bouwmaat, Groothandel in bouwmaterialen (franchisenemer CRH)

Edo Bos vervult als (team)coach binnen Bouwmaat een echte pioniersrol, coaching is in deze branche nog niet heel gebruikelijk. Hij gaat daar verandering in brengen.

Waarom een opleiding tot teamcoach?
‘Een aantal jaar geleden ben ik me meer gaan verdiepen in people management. Van een leider met een coachende stijl ben ik coach geworden die af en toe leiding geeft. Zoals bij veel organisaties, is ook hier de support vanuit de top belangrijk. Onze directeur vindt het ontwikkelen van zijn medewerkers heel belangrijk.’

‘Ik wilde van onbewust bekwaam een bewust bekwame coach/people manager worden. Ik wilde de groepsdynamiek beter leren begrijpen en ging op zoek naar een opleiding. De Baak kende ik als een veilige plek uit een vorig traject en daardoor was ik extra gemotiveerd om deze opleiding te doen. De manier van leren en mogen leren is zeker een pré geweest om de opleiding te starten. En daarnaast was de titel ook nog eens heel passend. Een van de slogans binnen de organisaties is ‘willen winnen’ – dus Winning Teams sloot mooi aan.’

De praktijk
‘We werken binnen de verschillende vestigingen in teams van 10 tot zelfs soms 45 medewerkers. Mijn doel is om teams autonomer te maken. Ik vergelijk mijn rol wel eens met die van een voetbalcoach; je bent terwijl het groepsproces aan de gang is bezig met coachen. Tijdens de opleiding zat je met elkaar als groep in één ruimte. Dat is een andere situatie dan mijn dagelijkse werkomgeving die bestaat uit een winkel van zo’n gemiddeld 3500 m2. Maar de dynamiek die er heerst is bijna hetzelfde.’

`Vraagstukken die bij ons spelen gaan vaak over het vinden van de balans tussen de familiaire organisatie en de zakelijke organisatie waar je elkaar mag aanspreken op houding en gedrag. Ik wil me graag inzetten voor LBO en MBO-geschoolden, ook vanuit een maatschappelijke rol. HBO en universitair opgeleide medewerkers zijn vaak bekend met coaching. Bij LBO en MBO-geschoolden is het wat minder geaccepteerd. De dynamiek is hetzelfde maar de vertaalslag is anders. Een vorig team dat ik heb gecoacht, heeft op bestaans- en resultaatniveau een enorme sprong gemaakt. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in het bestaansniveau zie je mensen groeien. En dan is het mooi meegenomen als het team ook qua resultaat een sprong maakt.’

Toepasbaarheid van het IPG-model
‘Ik vind het IPG-model (Model Integrale Procesbegeleiding van Groepen) een heel bruikbaar model. Via het IPG-model kun je bijvoorbeeld heel duidelijk signaleren waarom groepen opeens anders reageren op jou als coach. werd ik bijvoorbeeld door een manager op een ochtend aangesproken. Hij had zich vanaf het moment dat ik die ochtend binnenkwam al aan mij gestoord. Ik ben samen met hem gaan zitten en kon in het IPG model aangeven dat we in de machtsfase waren beland, we hebben er samen hartelijk om gelachen. Door het IPG-model op deze fase te leggen, zie je dat hij probeerde om op dat moment aan te geven ‘we hebben grip, we kunnen het zelf weer aan’. In het verleden heb ik dit vaker meegemaakt. Toen voelde ik het als afwijzing, wat soms een boos en teleurgesteld gevoel gaf, maar nu weet ik, het is tijd om af te bouwen. Het team kan het zelf verder oppakken. Die tijdspanne is natuurlijk elke keer weer anders.'

'Om coaching te positioneren is het natuurlijk wel belangrijk dat inzichtelijk wordt dat coaching een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering.’ Belangrijk is dat de teams die je begeleidt, zelf met de coachvraag komen, anders loop je het gevaar dat jij het gespreksonderwerp wordt. Ik werk door het hele land en wordt ook wel vanuit mijn nevencompetenties ingezet. De combinatie van kennis van de organisatie en kennis van teamcoaching is heel mooi maar soms is het ook moeilijk om verschillende petten op te hebben. Daar moet je je bewust van zijn, dat heb ik in de opleiding echt geleerd.’

Zelfreflectie is heel belangrijk
‘Ik heb een berg zelfreflectie mogen ondervinden. De moeilijkste om leiding aan te geven ben je zelf. Als je niet weet te onderbouwen wat je interne proces is, zal de ander zich ook niet openstellen. Je stapt in op eigen niveau. Vervolgens bepaal je zelf wat je eruit haalt. Als je je ervoor openstelt, is het echt een reis.’

Toekomst
`Ik hoop in de toekomst nog meer teams binnen CRH-breed te mogen coachen. Ik heb namelijk de mooiste baan die je je kunt bedenken!’
Je leert geen trucjes Je leert geen trucjes Ferry Luitwieler, (team)coach, interim manager, trainer
Je leert jezelf in te zetten als instrument binnen teams en groepen
Lees meer


Ferry Luitwieler

Zelfstandig (Team) coach, Interim Manager en Trainer
Met name werkzaam in de non profit sector

Ferry is druk, vanuit de auto - onderweg naar zijn volgende afspraak - vertelt hij over zijn ervaringen met de opleiding Winning Teams:

Waarom een opleiding tot teamcoach?
‘Vaak liep ik er tegenaan dat er potentie zit in een team maar dat het er niet uitkomt. Ik wilde beter weten hoe je de onderhuidse spanning die je voelt, boven tafel kunt krijgen. Hoe je het juiste kunt doen om die potentie aan te spreken, en teams effectiever kunt laten zijn.'

Ik volgde eerder de Opleiding tot Master Coach al bij het Europees Instituut. Winning Teams is een specialisatie die je als kopstudie kunt volgen. Bij de opleiding Master Coach gaat het eerst over jezelf, dan over jezelf en de ander, en bij teamcoachen komt de vervolgstap aan de orde: jij en de anderen. Een logische volgorde dus.’

Wat heeft de Opleiding Teamcoaching ‘Winning Teams’ je gebracht?
‘De Opleiding Teamcoaching heeft mij een bril gegeven om scherp te kunnen waarnemen binnen teams en het heeft me een interventiekader gegeven zodat ik de juiste interventies kan doen en er ook echt iets gebeurt.’

‘Het IPG-model (Model Integrale Procesbegeleiding van Groepen) is daarbij heel waardevol. Het helpt je vanuit verschillende invalshoeken te kijken en vervolgens gericht interventies te doen, afhankelijk van de fase waarin het team zit. Je kunt zaken bespreekbaar maken op een veilige en vertrouwde manier. Eerst als teamcoach met het team en vervolgens het team met zichzelf.’

‘Onderdeel van de opleiding is het daadwerkelijk oefenen in de praktijk. Door het in de praktijk te brengen kun je het doorvoelen en begrijpen. Dan merk je waar je als teamcoach tegenaan loopt. Door dit ook echt aan te gaan, kun je pas echt leren. Je krijgt zicht op datgene wat jij doet als teamcoach en welk effect dat oplevert.
Ik coachte bijvoorbeeld een managementteam waarbinnen een sluimerend conflict was. Hier op een goede wijze mee omgaan vond ik best wel een uitdaging. Tijdens de opleiding krijg je supervisie en word je begeleid bij de praktijkopdrachten. Die supervisie ondersteunde mij om met het conflict binnen het team aan de slag te kunnen gaan en dat gaf enorm veel lucht. Het sluimerende conflict is weg en het team heeft een grote sprong gemaakt. De prestatie-indicatoren zijn daadwerkelijk omhoog gegaan. En het is leuk om terug te horen van de opdrachtgever dat je daar als teamcoach een zeer ondersteunende rol in hebt gehad. Er was een duidelijke verbetering op de harde en zachte prestatie indicatoren, die ook nog eens zorgde voor een olievlekwerking zodat ook op de werkvloer veranderingen zichtbaar werden.’

Grote betrokkenheid trainers
‘Beide trainers, Wim Goossens en Ellen van Dam, gaan er echt vol voor en zetten zich volledig in. Het is waardevol dat ze allebei een heel verschillende stijl hebben. Heel mooi om hen als voorbeeld aan het werk te zien.’

‘Het is een opleiding die je uitdaagt er volledig voor te gaan. Als je dat doet, haal je er heel veel uit. Je leert geen trucjes, je leert jezelf in te zetten als instrument binnen teams en groepen. Je wordt een veel betere professional, een echte teamcoach!'

Vorige
Volgende;
Kennismaken?
Introductieworkshop:
24 juni, 10.00 uur
24 november, 13.30 uur

Lees meer

Coaching-Counseling

Incompany

Meesterschap

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® Europees Instituut de Baak |