NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Opleiding tot Master Coach (post HBO erkend)

'Na deze opleiding heb je niet geleerd voor coach, maar BEN je coach.'

Waarom kiezen voor de opleiding tot Master Coach?
Wilt u:

 • als intern of extern coach werkzaam worden?
 • een allround coachprofiel ontwikkelen?
 • studeren in een excellente leer- en ontmoetingsomgeving?
 • kennismaken met uiteenlopende methodieken en inzichten?
 • een persoonlijke, unieke stijl ontwikkelen?
 • niet alleen praktijkervaring maar ook theoretische inzichten opdoen?
 • een wezenlijke, langdurende verbinding met medestudenten en opleidingsinstituut?

  Dan is de opleiding tot Master Coach een uitstekende keuze.

Gedachtegoed Carl Rogers als uitgangspunt
Natuurlijk doet u al tijdens uw studie ruime praktijkervaring op met het voeren van coachingsgesprekken. De theorie en praktijk van de begeleidingsvormen zijn ontleend aan belangrijke psychologische en psychotherapeutische modellen uit de gangbare wetenschap. Het Instituut legt zich daarbij niet vast op één model, maar is eclectisch en kiest voor een pragmatische invalshoek: dat wat werkt. Het gedachtegoed van Carl Rogers vormt daarbij het uitgangspunt. Zijn theorie biedt de basis voor een attitude van begeleiders waarin respect, acceptatie en inlevingsvermogen de kern vormen. Lees meer over onze uitgangspunten en werkwijze.

Verbinding ook na de studie
Een opleiding als deze smeedt vaak 'banden voor het leven'. Na afloop van uw studie kunt u het opgebouwde netwerk en de verbinding met het Instituut bestendigen door deelname aan o.a. het alumniplatform, ons  Meesterschap'-aanbod en supervisiegroepen voor oud-studenten.

De Opleiding tot Master Coach is een post-HBO erkende opleiding. Van deelnemers wordt ten minste HBO werk- en denkniveau verwacht.

Studenten aan het woord
Wie kunnen beter dan de studenten zelf vertellen wat de opleiding hen heeft gebracht, wat zij ermee doen in de praktijk en waarom ze hebben gekozen voor het Europees Instituut. In deze video zijn Finie, Desirée, Wout en Myriam aan het woord:

 

De opleiding tot Master Coach duurt twee jaar. U kunt starten met de opleiding in september of in februari. Na het eerste jaar, de Leergang Coaching Basics, is het tweede jaar veel sterker interventiegericht. Integratie van diverse technieken/methodieken staat centraal.

In totaal volgt u in het tweede jaar acht colleges (waarvan er aan 5 opdrachten zijn verbonden), 8 trainingsdagen en supervisie. Het tweede jaar wordt afgerond met een persoonlijke evaluatie met de trainer.

Het examengesprek vindt plaats nadat alle modules, de praktijkopdracht en de supervisie zijn voltooid.
Bij een voldoende beoordeling ontvangt u het diploma Master Coach.
U kunt tevens de post HBO-erkenning van dit diploma aanvragen (tegen meerkosten).

Een uitgebreid overzicht van het programma (2e jaar uit de opleiding tot Master Coach) kunt u hier downloaden.

DATA

Klik hier voor het data-overzicht VJ2015 van het 2e jaar uit de Opleiding tot Master Coach (start voorjaar 2015).


 

Aan onze opleidingen is een groot aantal toonaangevende docenten en trainers verbonden. Allen zijn erkend opleider, supervisor of lid van invloedrijke, (inter-)nationale beroepsverenigingen. Tevens bezitten velen van hen een overheidsregistratie en zijn als consultant/coach werkzaam in non-profit en commerciële organisaties. Zij hebben hun sporen in de wetenschap en in de praktijk ruimschoots verdiend, en dragen met enthousiasme hun kennis en vaardigheden over tijdens de collegedagen en de trainingen. Hieronder treft u een korte persoonsbeschrijving aan van de trainers en docenten die aan onze opleidingen zijn verbonden.

Overzicht trainers en docenten die aan het tweede jaar van de Opleiding tot Master Coach zijn verbonden. Zie Leergang Coaching Basics voor
de trainers die aan het eerste jaar van de Opleiding tot Master Coach zijn verbonden.

Trainers


Jan Ausum             

Sander van Hesteren 

Iet Mans

Greet Koster

Anjo van der Wal
                            

Docenten

StudentenbegeleiderRonald Becker

 

 

Na succesvolle afronding bent u allround coach en beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig coachingstrajecten te verzorgen bij een individu, relatie, gezin, groep, team of organisatie.

Een deel van onze afgestudeerden is/wordt werkzaam als intern coach of (HR)adviseur. Anderen kiezen voor een eigen bureau voor trainingen, begeleiding en advies. Steeds meer huisartsen, psychologen en psychotherapeuten, ARBO-diensten en ondernemingen werken met hen samen.
Weer anderen (zoals degenen die werkzaam zijn in onderwijs of zorg) kiezen na het tweede jaar voor het verdiepende jaar Specialisatie Counseling om zo hun beroepsprofiel nog verder te verdiepen en te verbreden.

Eigen praktijk
Via deze pagina krijgen huidige, ondernemende studenten de mogelijkheid om hun eigen coachpraktijk te vermelden. Door op de naam van de coachpraktijk te klikken, gaat u naar de betreffende website. Wanneer studenten zijn afgestudeerd, wordt hun praktijk vermeld onder het overzicht 'Oud studenten en hun eigen praktijk'.

Inspiratie
In dit artikel schrijft oud-student Leona Aarsen over burn-out en het voorkomen ervan onder de titel: burn-out: onbegonnen werk of mooie uitdaging voor de interne coach?

Door beroepsverenigingen en belangenorganisaties wordt gewerkt aan het waarborgen van de kwaliteit van coaching en counseling. Het Europees Instituut is daarin gesprekspartner, vanuit de doelstelling een opleiding coaching en counseling aan te bieden die aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en diepgang voldoet.

Het Europees Instituut staat ingeschreven in het CRKBO-register (Centraal Kort Beroepsonderwijs). Dat betekent dat wij BTW-vrijgesteld onderwijs aanbieden. 

De opleiding tot Master Coach is een post-hbo opleiding. De titel 'Master Coach' staat dus niet gelijk aan de academische titel Master (het Europees Instituut heeft geen NVAO-accreditatie).
Het meesterschap dat leidt tot het diploma Master Coach, is tweeërlei.
In het eerste jaar van de opleiding, de Leergang Coaching Basics, leer je meester te zijn over jezelf en in elke situatie vanuit een heldere reflectie verantwoordelijkheid te nemen voor je houding, interventies en relatie tot de client en jezelf. In het tweede jaar van de opleiding leer je aan te sluiten bij je eigen kwaliteiten en bij de leervraag/houding van je client, zodat de client meester leert worden over zichzelf.

Als derde kenmerk van meesterschap zien wij, dat elke meester altijd leerling blijft en daardoor vanuit reflectie ontvankelijk is voor persoonlijke en professionele groei.

St!R
St!R ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de kwaliteitstoetsing van coaching en supervisie als begeleidingsmethoden vast te stellen.
De opleiding tot Master Coach is erkend door St!r. Na afronding kunt u zich bij St!r laten registreren als Erkend Coach. Met uw registratie bij St!R heeft u een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor uw cliënten en opdrachtgevers. Kortom: meer zekerheid en vrijheid én ontdaan van elke twijfel in partijdigheid. Voor meer informatie: www.stir.nu.


LVSC
LVSC is een pro-actieve beroepsvereniging die zorgt voor verdere ontwikkeling van professioneel begeleiden.
Zij informeert en adviseert haar leden en belangstellenden via regiobijeenkomsten, congressen, workshops, haar vakblad en websites.
LVSC is nationaal en internationaal federatief verenigd in NFBK en ANSE.
De Opleiding tot Master Coach is een LVSC erkende opleiding.
Voor meer informatie: zie www.lvsc.eu

NOBCO – Nederlandse Orde van Beroepscoaches
De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO, is de belangenorganisatie voor beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.
Na het volgen van de Opleiding tot Master Coach aan het Europees Instituut kunt u zich aansluiten bij de NOBCO. Deze basis-aansluiting (Pre EIA) biedt toegang tot alle reguliere NOBCO-activiteiten en het intranet van de NOBCO-website. De basisaansluiting staat overigens open voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is of wil zijn en kan dus ook al plaatsvinden voor afronding van uw opleiding. Wel dient iedere coach voor het einde van zijn tweede jaar van aansluiting door te stromen naar de tweede fase van de aansluiting (EIA niveau). Na het indienen van de aanvraag voor een EIA-niveau start de procedure waarmee getoetst wordt of de coach voldoet aan de criteria van het aangevraagde niveau. Uiteraard komen ook onze studenten voor een dergelijk aanvraag voor een EIA-niveau in aanmerking.

Onder de coaches die zich bij de NOBCO hebben aangesloten, is een groot aantal zich oud-studenten van het Europees Instituut die de aanvraagprocedure voor een EIA-niveau inmiddels met succes doorlopen hebben. www.nobco.nl

PHBO - Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland
De Opleiding tot Master Coach is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs (SPHBO) Nederland. Studenten die de opleiding met goed gevolg afronden, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend getuigschrift SPHBO. CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) geeft de getuigschriften uit.

De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan Post-HBO-opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predikaat Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend.

 

PKN 
De Leergang Coaching Basics is door de Protestantse Kerk Nederland erkend binnen de 'opleidingen vrije ruimte' die door predikanten en kerkelijk werkers gevolgd kunnen worden. www.pkn.nl

KMO-portefeuille
Het Europees Instituut is door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO-portefeuille erkend als dienstverlener voor de pijler Opleiding (voor de opleidingen in België en Nederland). Opleidingen die als doel hebben om het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een erkende dienstverlener worden gegeven, worden door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd.

En tot slot: erkenning van binnenuit
Vanuit de visie van het Europees Instituut is ontwikkeling van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen essentieel. In onze opleidingen tot Coach of Counselor integreer je methodieken en technieken in je eigen unieke persoonlijkheid en weet je deze ook toe te passen. Daardoor kom je bij de ultieme vorm van erkenning: erkenning van jezelf, door jezelf.

De Opleiding tot Master Coach wordt als open opleiding verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.
Studenten die in het eerste jaar kiezen voor een avond-/weekenvariant kunnen de trainingsdagen volgen in o.a. Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Delft, Eindhoven, Antwerpen (bij voldoende interesse).Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie van Landgoed de Horst.
De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten. Daarnaast geven zij aan dat beweging als onderdeel van een training, een extra beleving geeft. Het is echter wel duidelijk dat er alleen sprake moet zijn van beweging indien het toegevoegde waarde geeft.

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

De studiekosten van de Opleiding tot Master Coach zijn in 2015 als volgt opgebouwd (de bedragen zijn BTW vrijgesteld):

1e jaar
Leergang Coaching Basics
Standaard tarief    : € 5.488,-- (wanneer de werkgever de opleiding (gedeeltelijk) betaalt)
Gereduceerd tarief: € 4.525,-- (voor particulieren en ZZP-ers)

De meerprijs voor het volgen van de trainingen op vrijdagen bedraagt  € 146,-- per semester.

Het studiegeld is inclusief de colleges, de trainingen, begeleiding van de praktijkuren, studiemap, toetsing, lunches, koffie en thee tijdens de collegedagen, overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee tijdens de trainingsweekenden.

Niet inbegrepen is het bedrag per module voor de eventuele aanschaf van studieboeken, ca  € 150,00 per module.

2e jaar
De kosten voor het tweede jaar van de opleiding tot Master Coach bedragen excl. facultatieve overnachting, inclusief 18 uur groepssupervisie:
Standaard tarief : € 5.724,-
Gereduceerd tarief *: € 4.772,-

Standaard tarief inclusief 3 overnachtingen : € 5.955,--
Gereduceerd tarief* inclusief 3 overnachtingen: € 5.000,--

* voor particulieren en zzp-ers

De meerprijs voor het volgen van de trainingen op vrijdagen/zaterdagen bedraagt € 247,-- excl. overnachting en € 274,-- inclusief overnachting.

Niet inbegrepen is het bedrag per module voor de eventuele aanschaf van studieboeken,variërend van
ca € 150,00 per module.


Afstuderen Master Coach
Praktijkexamen en diplomering : € 695,00

Het examengesprek wordt gevoerd door een examinator en een gecommitteerde. Het examengesprek gaat over de reflectieverslagen van de trainingen, de verslagen van de coachingsgesprekken, het supervisieverslag en beeld- of geluidsmateriaal op DVD/CD. Belangrijk is dat duidelijk wordt hoe je als coach functioneert. Bij een voldoende beoordeling voor het portfolio en het examengesprek ontvang je het diploma Master Coach. Met dit diploma kun je je bij St!R (voorheen Stichting Coach!) laten registeren als Erkend Coach! (zie www.stir.nu).

Je kunt er ook voor kiezen om na het tweede jaar door te stromen naar het derde jaar van de opleiding tot Master Counselor en vervolgens af te studeren als Master Coach en Master Counselor.

INSCHRIJVEN

U kunt zich inschrijven voor het 2e jaar van de Opleiding tot Master Coach via de button Inschrijven onderaan deze pagina.
Via de button inschrijven, vindt u ook het aparte inschrijfformulier voor Afstuderen.

Voorwaarden aftrek studiekosten
Studiekosten of andere scholingsuitgaven in het kader van uw studie aan het Europees Instituut kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte.
Het gaat (vanzelfsprekend) uitsluitend om kosten die u niet al van uw werkgever of anderszins vergoed krijgt.
Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst. nl / particulier / aangifte / aftrekposten.

Opleidingsgarantie
Onzekerheid over het behoud van uw baan (en bijbehorend inkomen) doet u misschien twijfelen: kan ik het me wel permitteren om met een coachopleiding van start te gaan? Het Europees Instituut biedt daarom in 2013 een substantiële financiële tegemoetkoming aan studenten die in februari 2013 met de Leergang Coaching Basics (tevens het eerste leerjaar van de opleiding tot Master Coach) van start gaan en in de loop van dit jaar buiten hun schuld terug moeten vallen op een werkloosheidsuitkering of de bijstand. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Ben je geïnteresseerd in een in company of maatwerk-traject rond de opleiding tot Master Coach voor meerdere mensen in jouw organisatie? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Wil je meer weten over de maatwerkmogelijkheden? Neem dan contact op via telefoon 0343 556343 of door te mailen naar info@europeesinstituut.nl.

Een aantal voorbeelden van maatwerkopdrachten:

Professionalisering Interne coaches
Reinier de Graaf Groep

De afdeling Opleiding & Wetenschap van Reinier de Graaf Groep vroeg ons de leden van de interne coachpool die nog geen opleiding op het gebied van coaching hebben gevolgd een verdiepingstraject aan te bieden dat aansluit bij hun ontwikkelde coachcompetenties en ervaring. Met als doel dat zij vervolgens in staat zijn basis-coachcompetenties in te zetten bij het begeleiden van collega’s en het eigen functioneren als coach op basis van zelfreflectie gericht te verbeteren. De medewerkers volgden training in kleine groepen, voerden verschillende coachgesprekken en volgden colleges op het gebied van ontwikkelingsgericht coachen, cliëntgerichte coaching, cognitief-gedragsgerichte coachen en hanteren van persoonlijke kernthema’s.

Als je het mij vraagt...

Studenten aan het woord Studenten aan het woord Jacqueline, Joeri, Pierre en Joko
...vertellen: waarom hebben ze gekozen voor een opleiding tot coach bij het Europees Instituut en wat zijn hun ervaringen?
Lees meer
Joko, Joeri, Jacqueline en Pierre vertellen: waarom hebben ze gekozen voor het Europees Instituut en wat zijn hun ervaringen?

Aanbevelingen van Aanbevelingen van studenten
Zou je de studie aanbevelen? Waarom?
Lees meer

Zou je op basis van je ervaringen tot nu toe het Europees Instituut aanbevelen bij anderen? Waarom?

Enkele citaten uit het klanttevredenheidsonderzoek: 

 • "Diepgang en begeleiding, alles is één geheel, sluit prima op elkaar aan, je kan er zelf uithalen wat er in zit." 
 •  "De balans tussen de trainingen en de theorie vind ik erg goed. Ook de verscheidenheid aan 'soort studenten' spreekt mij aan." 
 •  "De studie biedt een ideale combinatie van meestal hoogwaardige collegedocenten en zeer praktische trainingsweekenden." 
 •  "Professioneel en goed verzorgd. Ook perfecte lunches waardoor je naast het studeren ook lekker een dagje uit bent. Heel belangrijk als je ook nog een baan ernaast hebt!" 
 •  "Gedegen opleiding. Vanaf het begin ook echt aan het werk (oefengesprekken). Ervaringsgericht leren." 
 •  " Puurheid in een wereld waar de tendens is dat het lijkt te gaan om trucjes/technieken."

 

Vorige
Volgende;

Coaching-Counseling

Meesterschap

Kunst van Leven

Coachen iets voor jou?

Coaching Basics/Master Coach

OPEN DAG: 30 mei 2015
Lees meer
Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |