NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Specialisatie Counseling

De specialisatie Counseling is ontwikkeld voor mensen die ervaring hebben in coachen en begeleiden van anderen en die zich willen professionaliseren op het gebied van counseling.

Wie de Specialisatie Counseling heeft gevolgd, kan als allround counselor aan de slag. Je bent in staat in kortdurende trajecten mensen met persoonlijke en werkgerelateerde problematiek optimaal te begeleiden. Het gaat dan om problematiek die te zwaar is voor de coach en te licht voor de psychotherapeut.

De verschillen in begeleiden en vragen worden globaal in onderstaand schema weergegeven.

 COACHING                 COUNSELING 
 Werkcontext  Ook privécontext
 Taakgericht  Persoonsgericht
 Leren, groei en ontwikkeling  Herstel, verwerking, genezing 
 Prestaties, doelen  Klachten, symptomen
 Optimaliseren gezond functioneren  Verhelpen van disfunctioneren 

Resultaat
Na  afronding van deze specialisatie heeft u zich (verder) bekwaamd in de volgende competenties:

Counselingsvoorwaarden

 • contact maken op basis van een beroepshouding van empathie, echtheid, acceptatie, respect. 
 • gericht zijn op het bevorderen van het autonome functioneren van de cliënt.

Competenties in de aanvangsfase 

 •  in de aanvangsfase kunnen bepalen wat de kern van de problematiek is en of deze geschikt is voor
  de counselor, dan wel aanleiding is tot doorverwijzing naar andere beroepsgroepen. 
 •  in nauwe samenwerking met de cliënt een gemotiveerde keuze maken voor doelen, aanpak en
  planning van de begeleiding. 
 •  een begeleidingsplan opstellen, waarin doelen (SMART), aanpak en planning worden geconcretiseerd.
Structurerende competenties
 • een counselingsgesprek fasegewijs opbouwen:
  • structureren in de tijd per sessie (begin-midden-eind).
  • structureren van een traject van enkele gesprekken in de tijd.

Competenties in de begeleidingsfase

 • interventies (op inhouds-, betrekkings- en bestaansniveau) -binnen een counselingstraject-
  beredeneerd afstemmen op fase, en behoeften van de cliënt.
 • verschillende (directieve en non-directieve) benaderingen, methodieken en technieken beheersen en
  gemotiveerd kunnen kiezen.
 • een systemisch perspectief kunnen hanteren.

Reflecterende competenties

 • kritisch reflecteren op de eigen beroepsopvatting en het professioneel functioneren als counselor
  aanpassen.
 • eigen stijl van werken ontwikkeld hebben. 

Instroomniveau
De Specialisatie Counseling is een opleiding op post HBO-niveau. Van deelnemers wordt HBO werk- en denkniveau verwacht.
Deze Specialisatie kan gevolgd worden na de Opleiding tot Master Coach of een andere gelijkwaardige opleiding. Deelnemers krijgen een intakegesprek om het instapniveau te toetsen.
 

De specialisatie bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en duurt een jaar.

Theorieblok. Het theorieblok bestaat uit 6 collegedagen en 2 dagen begeleide intervisie. In het theorieblok komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod.
• Wegwijs in de DSM-IV
• Transactionele Analyse
• Omgaan met verlies en rouw
• Interventies en bemiddeling bij conflicten in werksituaties
• Motiverende gespreksvoering  
• De vitale werknemer 
• Werkstress, burnout en arbeidsreïntegratie

Aan het einde van deze colleges bent u in staat om aan te geven:
• hoe de DSM globaal is opgezet en op welke wijze u dit systeem kunt gebruiken;
• wat de belangrijkste kenmerken zijn van tenminste (werk)stress, verslaving, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en angststoornissen en wanneer u moet doorverwijzen;
• waar verlieservaringen mee gepaard gaan en hoe een counselor daarmee kan omgaan;
• wat de hoofdkenmerken zijn van Transactionele Analyse en motiverende gespreksvoering en hoe ze bruikbaar zijn bij de begeleiding van cliënten.

Theorieopdracht: naar aanleiding van de theorie krijgt u verschillende opdrachten. Bij een aantal kunt u zelf de keuze maken welke uitwerking het best bij u past (het schrijven van leerverslagen, en casusopdrachten).

Praktijkblok. Het praktijkblok bestaat in totaal uit 4 weekends en 2 dagen.

De Specialisatie Counseling geeft u voldoende basis om als professioneel counselor te kunnen functioneren. We noemen een counselor competent als hij in staat is om op basis van kennis, vaardigheden en attitude, keuzes te maken uit diens handelingsrepertoire zodat de begeleiding van (groepen) cliënten adequaat wordt aangepakt conform zijn rol en verantwoordelijkheid. Dat vermogen wordt zichtbaar in het functioneren van de counselor, maar zeker ook in de gemaakte keuzes, de verantwoording daarvan en de (zelf)reflectie daarop. In de Specialisatie Counseling is deze omschrijving tot uitgangspunt genomen en op basis daarvan komen we tot het volgende einddoel:

Aan het eind van de Specialisatie Counseling heeft u in voldoende mate de attitude, kennis en vaardigheden ontwikkeld om als professioneel counselor te functioneren. Mede op basis van geïntegreerde kennis, gerichte praktijkoefening en gerichte feedback van anderen (trainer, groepsleden en cliënten) kent u de mogelijkheden en beperkingen van de counselor en kunt u cliënten met zowel persoonlijke als werkgerelateerde problematiek begeleiden op een wijze die aansluit bij hun eigen visie en kwaliteiten.

Praktijkopdracht: 10 counselingsgesprekken.
Supervisie: naast de trainingen volgt u supervisie onder leiding van een erkend supervisor.
U volgt daarnaast intervisie in een groepje van 4/5 studenten.    

De Specialisatie Counseling start in september en februari.

 

Aan onze opleidingen is een groot aantal toonaangevende docenten en trainers verbonden. Allen zijn erkend opleider, supervisor of lid van invloedrijke, (inter-)nationale beroepsverenigingen. Tevens bezitten velen van hen een overheidsregistratie en zijn als consultant/coach werkzaam in non-profit en commerciële organisaties. Zij hebben hun sporen in de wetenschap en in de praktijk ruimschoots verdiend, en dragen met enthousiasme hun kennis en vaardigheden over tijdens de collegedagen en de trainingen. Hieronder treft u een korte persoonsbeschrijving aan van de trainers en docenten die momenteel aan de Specialisatie Counseling zijn verbonden.

Trainers

Docenten

 

 

 

Wie de Specialisatie Counseling heeft gevolgd, kan als allround counselor aan de slag. Je bent in staat in kortdurende trajecten mensen met persoonlijke en werkgerelateerde problematiek optimaal te begeleiden. Het gaat dan om problematiek die te zwaar is voor de coach en te licht voor de psychotherapeut. Als professioneel counselor kun je deze problematiek systematisch in kaart brengen en op basis daarvan bepalen of verwijzing noodzakelijk is. Eventuele begeleiding is afgestemd op de (veranderings)visie en de mogelijkheden van de cliënt.

Afgestudeerde counselors vestigen zich zelfstandig met een eigen bureau voor training, begeleiding en advies. Zij richten zich zowel op particulieren als op bedrijven. Voor een aantal professies biedt de Specialisatie Counseling verdieping en uitbreiding van de (begeleidings)mogelijkheden. Voorbeelden zijn HRM-managers, loopbaanbegeleiders, schoolcounselors en coaches. Anderen gaan binnen een bestaande werksituatie als bedrijfscounselor aan de slag.


Inspiratie
In dit artikel beschrijft oud student Leona Aarsen over burn out en het voorkomen ervan.

 

De Specialisatie Counseling wordt verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie van Landgoed de Horst.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten. Daarnaast geven zij aan dat beweging als onderdeel van een training, een extra beleving geeft. Het is echter wel duidelijk dat er alleen sprake moet zijn van beweging indien het toegevoegde waarde geeft.

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

 

 

De studiekosten voor het derde jaar van de opleiding tot Master Counselor (zijnde de Specialisatie Counseling) in 2015 bedragen:
Standaard tarief: € 5.726,- exclusief facultatieve overnachtingen (€ 6.034,- incl 4 overnachtingen).
Gereduceerd tarief: € 4.772,- exclusief facultatieve overnachtingen (5.080,-- incl 4 overnachtingen).

In dit bedrag is 8 uur supervisie inbegrepen.
Niet inbegrepen is het bedrag per module voor de eventuele aanschaf van studieboeken, ca € 150,00 per module.Voorwaarden aftrek studiekosten
Studiekosten of andere scholingsuitgaven in het kader van uw studie aan het Europees Instituut kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte.
Het gaat (vanzelfsprekend) uitsluitend om kosten die u niet al van uw werkgever of anderszins vergoed krijgt.
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
Coaching-Counseling

Kunst van Leven

Meesterschap

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |