NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Masterclass E-coaching II

"Na deze Masterclass weet u hoe u e-begeleiding succesvol in de praktijk in kun kunt zetten."

Voor wie?
De Masterclass II sluit aan op Masterclass I en is bedoeld voor ervaren coaches die e-coacing willen integreren in hun eigen (bestaande) coachpraktijk/coachomgeving. En voor coaches die belang hechten aan een aantoonbaar stevig fundament en als gecertificeerd e-coach de markt willen betreden. Coaches die starten met e-coachen kunnen Masterclass I en II aaneengesloten volgen zodat zij binnen enkele maanden als gespecialiseerd e-coach aan de slag kunnen. Coaches die reeds eerder met succes de Masterclass I hebben doorlopen, kunnen na intake instromen in Masterclass II.

Waarom zou ik gaan werken met de nieuwste trend van e-coachen?

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. We raken steeds meer gewend aan het online communiceren. De online ontwikkelingen bieden u als coach nieuwe mogelijkheden. Ook uw coachees zullen er vaker naar gaan vragen. E-coachen biedt een waardevolle aanvulling op (en soms zelfs vervanging van) face to face gesprekken. Gemiddeld genomen zijn de kosten voor een online coachingstraject lager, uw span-of-control zal vergroten en u kunt zich onderscheiden als coach waarmee u een betere positie in de markt creëert.

Het tijd- en plaatsonafhankelijke aspect is voor iedereen een (kostenbesparend) voordeel. Maar de kracht van e-coachen gaat verder. Groot voordeel bij e-coachen is o.a. het frequente contact tussen coach en coachee. Hierdoor ontstaat een levendige interactie en de betrokkenheid wordt vergroot. Je kunt sneller tot de kern komen. Het schrijven heeft een reflecterende werking voor de coachee. Deze en andere onderscheidende elementen leiden tot het versnellen van het ontwikkelproces bij de coachee en verhoging van de ‘transfer of coaching’. Meer weten over de kenmerken van ecoachen? Lees verder.

Wat biedt de Masterclass E-coaching II?

Wanneer u wilt starten met e-coachen, dient u op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen hiervan. De non-verbale communicatie valt weg, dat vraagt extra zorgvuldigheid en taalvaardigheid; wat is het effect van het gebruik van taal, wat zegt uw cliënt werkelijk in zijn/haar bericht, hoe sluit u aan op het taalgebruik van de cliënt. E-coaching vraagt naast kennis en vaardigheden tevens een attitudeverandering die nodig is om te kunnen excelleren als e-coach.

In de Masterclass I heeft u reeds geleerd waarom e-coachen werkt, hoe het werkt en wat het resultaat is. En heeft u leren werken met de eCP-methodiek. E-coachen is geen ‘trucje’, het is een nieuwe werkvorm die nieuwe interventies mogelijk maakt en die u integreert met uw bestaande aanpak, zodat uw kwaliteiten als face tot face coach optimaal tot zijn recht komen bij het e-coachen. Ongeacht uw voorkeur voor NLP of TA, co-active, oplossingsgericht of ontwikkelingsgericht coachen; vrijwel elke methodiek en benadering is goed in te zetten bij e-coaching.
In Masterclass II leert u hoe u e-coachen succesvol kunt inzetten in uw praktijk. U leert werken met het Accelerated Behavioral Change Model (ABC-model) en de eCP-methodiek. Het ABC-model geeft weer hoe werkelijke gedragsveranderingen en andere doelstellingen versneld gerealiseerd kunnen worden. De eCP-methodiek is een methode om de online communicatie van de begeleider effectief vorm te geven en het geschreven bericht van de cliënt op gestructureerde wijze te analyseren. U doet in Masterclass II ervaring op als e-coach middels 2 zorgvuldig opgebouwde oefentrajecten en u gaat zelf de kracht van e-coachen ervaren als coachee. U leert tevens optimaal gebruik te maken van de online beveiligde werkomgeving Pluform. De ervaring leert dat de verdieping in Masterclass II ook uw effectiviteit als face tot face coach versterkt. U wordt een (nog) betere coach!

Kwaliteitskeurmerk en registratie Certified eCoach & eCounselor
Het eindresultaat wordt getoetst aan de hand van een competentieformulier dat afgestemd is op de eisen van het International eCoach & eCounselor Register. Bij een positieve beoordeling wordt u voor 5 jaar opgenomen in het International eCoach & eCounselor Register. Het register kent 3 levels. De Masterclass E-coaching II leidt u op tot het bijbehorende level Certified eCoach of eCounselor Level II. Met dit kwaliteitskeurmerk kunt u zich op professionele, onderscheidende wijze in de markt positioneren.

Voor deelnemers aan onze opleiding bieden wij deze registratie de eerste 5 jaar kosteloos aan.
  De Masterclasses E-coaching zijn in nauwe samenwerking met eCoachPro ontwikkeld.


Permanente Educatie NOBCO en NOLOC

De NOBCO heeft 5 PE-punten toegekend aan de Masterclass E-coaching II.
Op basis van het aantal SBU’s  komt de Masterclass E-coaching II in aanmerking voor 38 Noloc PE-punten.

Kennismaken of meer informatie?
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek met een van onze trainers. Zij kunnen u informatie geven over de opleiding of specifieke vragen beantwoorden. Via de button 'kennismaken' kun u een afspraak aanvragen.

 

MASTERCLASS E-COACHING II

Praktijkopdracht: Oefentraject als e-coach & parallel als coachee
• 3 Weken begeleiden, 2 contactmomenten per week, start na tweede trainingsbijeenkomst.

Dag 1: Attitude: Wat vraagt e-coachen van mijn attitude en van mijn coachee?

• Begeleiden intervisie op traject als e-coach en coachee.         
• Taalanalyse, een verdieping.         
• Attitude.         
• Voorbereiden 3e oefentraject met eigen verworven cliënt.
• Supervisie trainer.
• Voorbespreken presentatie opdracht dag 2

Praktijkopdracht: Oefentraject als e-coach met zelf verworven proef cliënt
• 6-8 Weken begeleiden,  2 contactmomenten per week.

Supervisie door de trainer op deze derde praktijkopdracht. De supervisie vindt plaats 3 weken na aanvang met dit oefentraject.

Dag 2: Integratie: in je kracht als e-coach
• Supervisie, vertaling naar de praktijk.
• Schriftelijke feedback voor collega.
• Presentatie door de deelnemers van online interventies en online interventietools.
• Hoe komt jouw kracht als coach tot zijn recht als e-coach?
• Voorbereiden opdracht dag 3: business casus.

Praktijkopdracht: oefentraject als e-coach 
Voortzetten van traject met 2 contactmomenten per week.

Dag 3: Optimalisatie en design: e-coachen, succesvol in jouw praktijk
• Kritieke succesfactoren.
• Design van e-coachtrajecten in de (jouw) praktijk.
• Duurzaam succes, positionering.
    
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van het programma van Masterclass II.

Toetsing en examen
Toetsing digitaal portfolio competentieprofiel Certified eCoach Level II en examengesprek.

Literatuur
‘E-coaching, direct aan de slag met Het Nieuwe Coachen’ van Ribbers & Waringa. Een standaardwerk voor e-begeleiding en e-coaching met zowel theoretische achtergrond informatie als praktische informatie voor het stap-voor-stap uitvoeren en een uitgewerkt coachtraject. Dit boek staat in de top 10 van het ' Coachboek van het jaar'.

Beveiligde online werkomgeving: Pluform
Om gebruik te kunnen maken van een veilige en professionele online werkomgeving is een licentie voor Pluform.nl inbegrepen. Deze opleidingslicentie heeft een looptijd van 3 maanden (per Masterclass). Met deze opleidingslicentie kunt u maximaal 5 oefencliënten tegelijkertijd online begeleiden. De functionaliteiten binnen Pluform sluiten aan bij de eCP-methodiek en het ABC-model.

Groepsgrootte: minimaal 8 personen

DATA 

Voorjaar:
Masterclass I:
Dag 1    9  mei
Dag 2    5 juni
Masterclass II:
Dag 1    5 september
Dag 2    2 oktober
Dag 3    31 oktober

Najaar:
Masterclass I:
Dag 1: 17 september
Dag 2: 10 oktober
Masterclass II:
Dag 1:   7 november
Dag 2: 28 november
Dag 3: 18 december


'Uitstekende opleiding, echt vakmanschap en een goede didactische opzet!'

 

Aan de Masterclass II zijn de volgende trainers verbonden:

 Marjanne Peters
Marjanne heeft 12 jaar in diverse managementposities gewerkt in het bedrijfsleven, waarna ze in 1999 de overstap heeft gemaakt naar een eigen coach- en consultancypraktijk gericht op ontwikkelen van mensen en organisaties. Ze doceert ook Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit aan deeltijd Bachelor studenten en geeft Masterclasses ecoachen. Ze heeft een Post Bachelor Solution Focused Management & Coaching en Master in Management & Organization. Haar werkwijze is gebaseerd op oplossingsgericht coachen en de toepassing van het Hoofd-Hart concept. Vragen stellen, spiegelen, confronteren en ruimte scheppen voor vernieuwing is wat de kern is. Haar aanpak is energiek, verrassend, kleurrijk en vol beelden en metaforen. Zij maakt gebruik van oefeningen, methoden en technieken afkomstig uit coaching, onderwijs, management, de kunst van het kijken en het dagelijks leven.
In dit artikel vertelt Marjanne over haar ervaringen met ecoachen.Anne Ribbers 

Anne Ribbers is coach en van huis uit psycholoog. Zij heeft een brede achtergrond als HR professional, trainer en docent. Coaching is altijd een onderdeel van haar werkzaamheden geweest. In 2007 raakte ze gefascineerd in het onderwerp e-coaching. Haar fundamentele interesse in de mens, leiderschap en coachen wordt gecombineerd in praktijk gebracht in haar onderzoek naar de effecten van e-coaching voor managers bij het ontwikkelen en verbeteren van interpersoonlijke en coachende gedragingen. Anne is verbonden als onderzoeker aan Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek is gehonoreerd met een substantiële subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) afdeling 'Health' (ZonMW). 

 

 

 

 


Alexander Waringa

Alexander Waringa is coach, trainer en psycholoog. Zijn kennis en kunde op het gebied van de mens, coaching, trainen en hoe techniek slim in te zetten voor human development, heeft hem in 2001 reeds de eerste stappen doen zetten in de wereld van e-therapie en e-coaching. Alexander is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) waar hij als bestuurslid verantwoordelijk is voor de portefeuille Communicatie en Onderzoek. Daarnaast is hij verbonden als onderzoeker aan Universiteit van Tilburg waar hij onderzoek doet naar de effectiviteit van coaching. Dit onderzoek is gehonoreerd met een substantiële subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) afdeling 'Health' (ZonMW).

  

 

International eCoach & eCounselor Register

Na succesvolle afronding van Masterclass II vindt automatisch opname plaats als Certified eCoach Level II in het International eCoach & eCounselor Register. Het Europees Instituut biedt de 1e 5 jaar kosteloos aan haar deelnemers aan.

Het Register heeft een eigen website www.ecoachregister.com en is in handen van eCoachPro. Het belangrijkste doel van het Register is om gecertificeerde e-coaches op een professionele wijze in de markt te positioneren. De vraag naar gecertificeerde e-coaches en e-counselors neemt toe. Het belang in de markt te tonen wat de toegevoegde waarde is van Certified eCoaches en eCounselors wordt hiermee groter.

 

 

In de e-coach opleidingen combineren we een offline en online leeromgeving.

Meet2Learn, voor opleidingszaken en studiematerialen
Meet2Learn is de digitale leeromgeving van het Europees Instituut. Na inschrijving en goedkeuring krijg je toegang tot deze online leeromgeving.

Pluform, online werkomgeving
Privacy en technische en psychologische veiligheid zijn belangrijke aspecten als het gaat over e-coaching. Deelnemers aan de opleiding begeleiden hun oefentrajecten dan ook in een goed beveiligde werkomgeving.Tot en met 2014 werkten we in de opleiding met CoachCampus. De bouwers van CoachCampus introduceerden in 2015 een nieuwe zeer gebruikersvriendelijke en complete werkomgeving met de naam Pluform (www.Pluform.com). eCoachPro is samen met eZCompany eigenaar van Pluform.

Sinds enkele maanden werken meerdere e-coaches in Pluform. Zij zijn erg enthousiast over de gebruikersvriendelijkheid! De mogelijkheden van Pluform worden de komende maanden uitgebreid. De eigenaren van Pluform hebben besloten het platform te introduceren in het tweede kwartaal 2015. Echter, als alliantiepartner van eCoachPro, mag het Europees Instituut haar deelnemers aan de opleidingen e-coaching vanaf begin 2015 al laten werken met Pluform. Zo maken deelnemers zich gedurende de opleiding de toepassingsmogelijkheden van Pluform al eigen.

Pluform is een beveiligde website waar je met gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot kunt krijgen vanaf PC, laptop, tablet of GSM. De coach is de licentiehouder, de coachee is de gratis gebruiker. Het is verplicht gedurende de opleiding de oefentrajecten in Pluform uit  te voeren.

Opleidingslicentie
Via de opleiding heb je een opleidingslicentie voor de duur van 3 maanden. Binnen deze licentie kun je met 5 oefencliënten werken. Het is verplicht gedurende de opleiding de oefentrajecten in Pluform uit te voeren.

Landgoed de Horst, Driebergen, trainingslocatie
Onze trainingen worden verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.
De locatie voor de incompany-variant wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002).

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

 

 

 

De Specialisatie E-coaching bestaat uit Masterclass I plus Masterclass II.

De kosten voor de Specialisatie E-coaching  zijn in 2015 als volgt opgebouwd (deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW):

Masterclass I
Opleidingskosten: € 1.361,50  (inclusief 3 maanden opleidingslicentie voor Pluform en 5 jaar registratie International eCoach & eCounselor Register, exclusief literatuur € 30,50)
Accommodatie- en arrangementskosten: € 105,-- (totaalbedrag).

Masterclass II
Opleidingskosten: € 1.590,- (incl. 3 maanden opleidingslicentie Pluform).
Accommodatie- en arrangementskosten: € 189,- (totaalbedrag).
 
Totaalbedrag voor de gehele Specialisatie (Masterclass I en II):
Opleidingskosten: € 2.951,50
Accommodatie- en arrangementskosten: € 294,--

De literatuur voor de Masterclass dient u zelf aan te schaffen.

Aanbod inschrijving Masterclass I + Masterclass II
Wanneer u zich tegelijkertijd voor Masterclass I en Masterclass II inschrijft, ontvangt u 10% korting over de opleidingskosten van Masterclass II.
Dat betekent dat de totale opleidingskosten € 2.792,50 bedragen. De accommodatie- en arrangementskosten blijven zoals vermeld.

 


 

Ben je geïnteresseerd in een in company of maatwerk-traject rond de Masterclass E-coaching voor meerdere mensen in jouw organisatie? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Wil je meer weten over de maatwerkmogelijkheden? Neem dan contact op via telefoon 0343 556343 of door te mailen naar info@europeesinstituut.nl.

Als je het mij vraagt...

E-mailcoaching een intensieve briefwisseling E-mailcoaching een intensieve briefwisseling Sander van Hesteren
‘Sceptisch was ik zeker maar na mijn eerste ervaring met e-coaching was ik meteen enthousiast!’
Lees meer
E-mailcoaching: een intensieve briefwisseling
Sander van Hesteren


‘Een intensieve briefwisseling, ja eigenlijk kun je email-coaching daarmee vergelijken.’ Sander van Hesteren, trainer, counselor en coach, vertelt over zijn ervaringen met e-coaching. ‘Sceptisch was ik in het begin zeker. Ik was ervan overtuigd dat je elkaar moet kunnen zien, dat je elkaar in de ogen moet kunnen kijken. Maar nieuwsgierig als ik ben, wilde ik toch proberen welke mogelijkheden e-coaching te bieden had. En na mijn eerste ervaring was ik meteen enthousiast, ik vond het interessant en merkte dat het echt een heel andere manier van coachen is.’

Snel tot de kern
‘Wat opviel is dat de coachee bij het invullen van het intakeformulier al meteen tot de kern komt. Je hebt geen ruis, geen aftasten, je zit achter je scherm en moet je vraag verwoorden. De verantwoordelijkheid ligt bij jou; doe jij niets, dan gebeurt er niets. Er is geen coach die je helpt of stuurt of misschien per ongeluk wel afleidt. Wat je schrijft is helemaal van jou, de werkelijkheid zoals jij die op dat moment beleeft. En dat is waar de online coach mee aan het werk gaat.’

Schrijven is leuk en werkt
‘Schrijven werkt reflecterend voor de coachee. Alleen het schrijven al heeft effect op je gedachte. Het vraagt een extra slag omdat je er woorden aan moet geven. Het benoemen maakt de vraag hanteerbaar. Het effect van online-sessies is zelfs langer dan bij het face to face coachen. Een bijkomend voordeel voor de coachee is dat je niet hoeft te wachten totdat je een afspraak hebt. Je kunt het moment zelf kiezen en je hoeft niet te reizen. Bij wijze van spreken post je je vraag middenin de nacht als je niet kunt slapen. De coach zit dan uiteraard niet klaar om je meteen een reactie te sturen, maar dat blijkt in de praktijk geen probleem te zijn.’

‘Coaches verdiepen zich in waar de ander ‘zit’, dat moet je bij e-coaching in taal laten blijken. Reacties als ‘ik interpreteer dit zo, of geldt dit voor jou ook, heb je het anders bedoeld’ etc. zijn belangrijk om aansluiting te houden. Vragen stellen om de verdieping te zoeken zoals bij een face to face gesprek, dat werkt niet, je laat bij een e-coachtraject dan ook meer je eigen suggesties weten aan de coachee.’

E-coaching past niet bij iedereen
‘Je moet als coach van taal houden als je gaat e-coachen. Ik vind schrijven leuk. Als ik aan het schrijven ben dan is het als het ware of de coachee tegenover me zit. Dat klinkt misschien vreemd, maar zo voelt het wel. Je moet ook een zeker geduld hebben. Je weet niet hoe de ander reageert en wanneer, dat kan soms even duren.
Echte nadelen kan ik niet zo benoemen. Uiteraard zijn er bepaalde methodieken die je niet goed kunt inzetten bij e-coaching. Je kunt je coachee een lichaamsgerichte- of mindfulnessoefening geven, maar je kunt het niet voordoen en ook niet controleren of hij het doet.’

‘e-Coaching is geen vervanging van het face to face coachen, zeker niet. Daarvoor is het te zeer een ander medium en andere manier van werken. Bovendien, alleen maar achter de computer zitten zou ook niets voor mij zijn, maar het is een waardevol nieuw medium naast het traditionele coachen. Dat blijkt ook uit evaluaties van mijn online coachees.’
Denk in mogelijkheden Denk in mogelijkheden Marcel Herwegh
Emotie wel of niet zichtbaar bij e-coaching?
Lees meer
Denk in mogelijheden!
Marcel Herwegh


Marcel Herwegh is coach & trainer en daarnaast begeleidt hij e-coaches. Zijn interesse in e-coaching ontstond toen hij Alexander Waringa en Anne Ribbers voor het eerst ontmoette in het kader van hun onderzoek vanuit de Universiteit van Tilburg en zij hem vroegen managers bij de organisatie waar hij werkte, te gaan e-coachen. Ook Marcel was in het begin, zoals veel coaches, sceptisch over e-coaching. Inmiddels zet hij e-coaching regelmatig in, ook als aanvulling op face to face-gesprekken, altijd afhankelijk van de behoefte van de coachee.

‘Ik ontmoette Alexander en Anne bij ING waar ik toen werkzaam was. Zij vroegen mij in het kader van hun onderzoek of het mogelijk was om managers te gaan e-coachen. Ik stond niet te springen. Ik had eerder meegedaan als coachee aan een pilottraject e-coaching en was daar niet enthousiast over. Dat ging over ‘sturen’ en niet over gevoel. E-coaching moet wel over coaching gaan. Vandaar mijn scepsis. Naar aanleiding van de gesprekken met Alexander en Anne bleek dat zij een heldere en fundamentele aanpak van e-coaching voor ogen hadden. Ik ben me opnieuw gaan verdiepen in e-coaching via hun eCoachPro methodiek. Toen werd ik enthousiast. Ik zag de voordelen en merkte dat je echt aan het coachen bent. Je communicatie wordt scherper, je leert beter tussen de regels te lezen. In een paar zinnen omschrijf je waar je anders soms een heel gesprek over doet.’

Emotie wel of niet zichtbaar?
‘De scepsis van veel coaches gaat over het feit dat je de coachee niet ziet, dat je veel zou missen, dat je emoties zou missen. Maar vergis je niet wat je uit een mail kunt halen. Wat denk je van een mail waarin de tekst in hoofdletters is geschreven zonder interpunctie. Dat is emotie. Er wordt te vaak in beperkingen gedacht en niet in mogelijkheden; mogelijkheden voor jezelf als coach maar zeker ook voor je coachee.’

‘Er zijn twee dingen belangrijk; coachende- en taalvaardigheden. Dat je over coachende vaardigheden moet beschikken spreekt voor zich. Daarnaast moet je er interesse in hebben om dat wat je doet op te schrijven. Je hoeft geen roman te kunnen schrijven, het is juist belangrijk dat je in een paar zinnen de kern kunt raken.’

Keuzes maken
‘In het begin lopen coaches er vaak tegenaan dat ze op alle punten uit de mail van een coachee willen reageren. Dat doe je bij een face to face gesprek ook niet. Je pakt er 1 of 2 elementen uit en reageert daarop. Het ABC-model dat ook gebruikt wordt in de Specialisatie e-Coaching helpt je om dicht bij de doelstellingen van de coachee te blijven.’

‘E-coachen kost je in het begin wat meer tijd. De coachomgeving is nieuw, hoe schrijf je het op, wat zet je in etc. Coachen is keuzes maken, dat valt bij e-coaching wat meer op. In het begin is het soms moeilijk om te kiezen waar je mee aan de slag zult gaan. Eigenlijk kun je alle methoden en technieken bij e-coaching inzetten. Wat mij betreft zijn er twee uitzonderingen: provocatief coachen en lichaamsgerichte oefeningen gaan niet goed samen met e-coaching.’

‘Het maken van afspraken over wanneer je online gaat, is ook belangrijk. Je moet er rekening mee houden dat coachees 24 uur per dag hun vraag kunnen mailen. Je kunt daar niet direct op reageren. Daar maak je afspraken over, bijvoorbeeld dat je 3 middagen in de week online gaat.’

Zorg voor een beveiligde omgeving
‘Werken via een beveiligde omgeving is van belang. Ik werk via CoachCampus. Het is een prettige, gebruikersvriendelijke omgeving. Je moet vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Als je bijvoorbeeld een manager coacht via e-coaching wil je toch niet dat zijn/haar secretaresse meeleest of dat de IT-afdeling eventueel de mails ziet. En vergeet ook niet dat zoekmachines inhoud van mails screenen. Een beveiligde omgeving is dus echt een must.’

Face to face of e-coaching?
‘Afhankelijk van de behoefte van de coachee zet ik face to face coaching, e-coaching of een combinatie van beide in. E-coaching is niet voor iedereen geschikt; bijvoorbeeld als je niet van schrijven houdt, of slecht met computers kunt omgaan.
‘Door alles op te schrijven, vormt de coachee een logboek. Hij/zij kan alle ‘gesprekken’ teruglezen ook na het coachtraject. Een bijkomend voordeel van e-coaching.’ ‘Afhankelijk van de behoefte van de coachee zet ik face to face coaching, e-coaching of een combinatie van beide in.
Kort op de bal spelen Kort op de bal spelen Rita Vanelderen
'Groot voordeel van e-coaching is het frequente contact tussen coach en coachee.'
Lees meer

Kort op de bal spelen Rita Vanelderen

Kort op de bal spelen

‘Groot voordeel van e-coaching is het zeer frequente contact tussen coach en coachee. Hierdoor ontstaat een zeer levendige interactie.’ Aan het woord is Rita Vanelderen. Rita is werkzaam als zelfstandig coach en biedt face-to-face en wandelcoaching aan, en online coaching via email. Ze laat de keuze bij de klant want de vorm van coaching moet goed aansluiten bij wat de klant prettig vindt.

‘Na mijn studie psychologie aan de Universiteit van Leuven, werkte ik meer dan 20 jaar in het bedrijfsleven in diverse rollen. Op mijn 45ste heb ik mijn kennis en ervaring verrijkt met de opleiding tot Master Coach bij het Europees Instituut. Daarna volgde ik nog een specialisatie in Oplossingsgerichte Coaching bij NOAM en in E-coaching bij eCoachPro.’

Vanwaar je interesse in e-coaching?
Ik ben de opleiding e-coaching gaan volgen omdat ik het fijn vind om te schrijven en omdat e-coaching een nieuwe ontwikkeling is. Ik wilde daar graag meer over weten. Tijdens die opleiding werd ik steeds enthousiaster over de positieve werking van coaching via email. In het oefentraject heb ik zelf mogen ervaren wat de voordelen zijn. Daarna ben ik het met veel enthousiasme en succes gaan inzetten in mijn eigen praktijk.’

Wat is je ervaring met e-coaching?
‘Vanuit mijn zelfstandige praktijk begeleid ik een aantal coachees via email. Daarbij vindt de dialoog tussen de coachee en mij volledig schriftelijk plaats in Coachcampus (een beveiligd systeem). Daarnaast heb ik coachees die meer baat hebben bij een combinatie van face-to-face en email coaching. Ik merk dat dit vooral een toegevoegde waarde heeft wanneer de coachee aan de slag gaat met het zich eigen maken van nieuw gedrag en vaardigheden. Ik kan de coachee dan in de periode tussen twee afspraken opvolgen en stimuleren via email, waardoor de kans groter wordt dat de coachee zijn doel bereikt.’

Wat is er anders?
‘Wat er echt anders is, is dat je de klant niet ziet en de non-verbale communicatie grotendeels wegvalt. Daarom is een zeer grote zorgvuldigheid van de coach vereist bij het schrijven. Je ziet immers niet wat het effect is op de klant van wat je schrijft. Zorgvuldig taalgebruik, aansluiten bij de coachee, checken, complimenteren en onderlinge betrokkenheid creëren zijn zeer belangrijk.’

Welke voordelen en nadelen zie je?
‘Het grote voordeel is dat er zeer frequent contact is tussen de coach en de coachee. Hierdoor ontstaat er een zeer levendige interactie en kan ik als coach zeer kort op de bal spelen. Ik kan met kleine stappen werken wat de kans op succeservaringen verhoogt. En de klant mailt mij wanneer hij daar behoefte aan heeft en tijd en ruimte heeft. Of wanneer er iets relevants speelt, waardoor ik als coach meer kan inspelen op wat in het hier-en-nu belangrijk is voor de coachee. Daarnaast helpt het opschrijven de coachee om te reflecteren en tot de kern te komen.’
‘Mijn ervaring is dat de betrokkenheid van de coachee en de coach zeer hoog is. Dit komt volgens mij mede door de zeer frequente contactmomenten (meestal meerdere e-mails per week). Het nadeel hiervan kan zijn dat je teveel in het proces wordt “ingezogen”.’

Zou je alleen maar kunnen e-coachen?
‘Neen, persoonlijk wil ik graag de afwisseling behouden tussen face-to-face coachen en e-coachen. Er is zeker een grote doelgroep voor e-coaching. Maar ook denk ik dat e-coachen niet voor alle klanten is weggelegd en face-to-face coaching voor bepaalde mensen effectiever is. Een voorwaarde voor coaching via email is dat de coachee van schrijven houdt en zich goed schriftelijk kan uitdrukken.’

Waarover dient een coach te beschikken als hij wil gaan e-coachen?
‘Naast de vaardigheden van een coach, moet een e-coach over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken. De e-coach moet in staat zijn om helder en duidelijk te schrijven en een onderlinge betrokkenheid en samenwerking tot stand te brengen via email.'

Vanuit haar praktijk CoachTo biedt Rita Vanelderen online coaching aan gericht op persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit in werk en privé:

e-coaching in vogelvlucht e-coaching in vogelvlucht nav onderzoek Univ Tilburg
Ervaringen van een coachee, wat zijn belangrijke elementen?
Lees meer

Ervaringen van een coachee, wat zijn belangrijke elementen bij e-coaching?

E-coaching in vogelvlucht:

Vorige
Volgende;
KENNISMAKEN?
Neem contact op voor een (telefonische) afspraak met Marjanne Peters (0343 556343). Of schrijf je in voor de informatiebijeenkomst op 12 maart!
Lees meer

Coaching-Counseling

Kunst van Leven

Meesterschap

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |