NL|BE
Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Positief Existentiële Coaching

Bijna nooit

"Bijna nooit zie je een vogel in de lucht

zich bedenken, zwenken, terug."
 
(Uit: Judith Herzberg; Dagrest 1984)

 

Leergang Positief Existentiële Coaching


Heb jij in je werk of in je omgeving te maken met vragen op het gebied van persoonlijke zingeving? Wil je je vaardigheden om dergelijke vragen goed te kunnen begeleiden verbeteren? De leergang positief existentiële coaching kan dan het antwoord voor jou zijn. 

Na afronding beheers je drie belangrijke methodieken om mensen die voor belangrijke vragen en transities staan, professioneel te begeleiden.

Voor wie?
De leergang positief existentiële coaching is voor coaches, professionals en vrijwilligers die te maken hebben met levensvragen en transities. 

Wat is positief existentiële coaching?
Mensen vertellen verhalen om (levens)ervaringen te verklaren en er betekenis aan te geven. Door samen op zoek te gaan naar iemands (levens)verhaal, ontdek je wie iemand is en wat hij belangrijk vindt: de narratieve benadering. Daarnaast creëren we ons zelf door de keuzes die we maken in ons leven. Mensen kunnen echter nieuwe keuzes maken en zich op andere manieren opstellen in het leven: de existentiële benadering. Tenslotte worden kwaliteiten in kaart gebracht en in aansluiting daarop concrete stappen gezet naar de toekomst. We baseren ons hierbij op de positieve psychologie. 

Positief existentiële coaching resulteert in een verhoogd welzijn van de coachee, acceptatie en verwerking, positieve zelfsturing en bekrachtigde levensinstelling. Uit onderzoek blijkt dat positieve betekenisgeving, verbinding en zingeving leiden tot betere prestaties, meer plezier en het beter kunnen hanteren van stress - ook op de werkvloer.

Aan het slot van deze leergang heb je je werkterrein (als coach) aanzienlijk verbreed en kun je mensen die voor essentiële vragen en transities staan in hun leven professioneel begeleiden. Dat houdt onder andere in, dat je:

- de mogelijkheden en effecten van positief existentiële coaching kunt aangeven;
- kunt hanteren wat mensen opbreekt op het gebied van persoonlijke zingeving;
- je behoeften aan zingeving herkent, in kaart kunt brengen en confronterend ter sprake kunt brengen;
- je zicht hebt op de concrete en abstracte combinatiedrukte die voor veel mensen stress oplevert;
- coachees kunt begeleiden concrete stappen te zetten naar meer balans in hun leven en/of werk.

Opbouw van het programma Leergang Positief Existentiële Coaching

DATA voorjaarsgroep 2015

Zaterdag 16 mei
Zaterdag 13 juni
Zaterdag 12 september
Zaterdag 7 november

Studieduur: 4 dagen

Dag 1: Methodiek lifecoaching: positief existentiële coaching

- Wat is de methodiek van lifecoaching?
- Structuur en processen in lifecoaching
- Herkennen van existentiële vragen/levensvragen/zingevingsvragen
- Positief existentiële interventies

Dag 2: Narratieve en existentiële psychologie

- Narratieve toon en levensvragen
- Gebroken verhalen herkennen en helende noties
- Structuur van zingeving en behoeften aan zingeving
- Existentiële thema’s en interne conflicten, mensbeelden en wereldbeelden
- Zingeving in het praktisch handelen en concrete verantwoordelijkheden 

Dag 3: Positief en existentieel

- Hoe realiseer je een betekenisvol leven?
- Positieve psychologie en lifecoaching
- Vormen van leven, succes, geluk en zingeving
- Mindset, positieve instelling en mentale veerkracht
- Competenties, kernkwaliteiten en doelen
- Ontdekken, waarderen en ontwikkelen van eigen mogelijkheden 

Dag 4: Praktijkdag

- Supervisie en terugkoppeling praktijkoefening 

In onderstaande video vertelt Merlijn Koch wat positief existentiële coaching is, voor wie de Leergang is bedoeld en hij licht kort de opbouw en inhoud toe:  

                                             

Basistrainer

  Merlijn Koch
Merlijn is humanisticus. Hij heeft een eigen praktijk als vertrouwenspersoon, opleider en lifecoach. Daarnaast is hij programmamaker Lifecoaching bij het Europees Instituut. Merlijn heeft zich gespecialiseerd in processen van zingeving, betekenisgeving en educatie. Hij weet de brug te slaan tussen wetenschap over bestaan, existentiële begeleidingsmethoden en coaching. www.merlijnkoch.com.

Gasttrainers

  Valentijn Ouwens
Valentijn Ouwens studeerde aan de Toneelacademie in Maastricht. Daarnaast studeerde hij Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden. Hij werkte ruim twintig jaar in toneel- en televisieproducties en was een van de eerste acteurs die ingezet werd in managementtrainingen. Hij ontdekte een passie voor het werken met en begeleiden van groepen en maakte halverwege de jaren ’90 de overstap naar het vak van trainer. Hij specialiseerde zich in persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Sinds 1998 is hij werkzaam bij de Baak als trainer, coach en adviseur. Hij bekleedde verschillende managementfuncties, waaronder die van directeur Professional Development Center en directeur Executive Development Center.

  Elsbeth Ophoff
Na uiteenlopende functies  te hebben vervuld in het bedrijfsleven (coaching, management, human resources) werkt Elsbeth sinds 2009 als zelfstandig life/business coach en trainer. Haar motivatie om deze stap te maken is te lezen op haar website  www.nieuwlaagje.nl.  Daarnaast werkt zij sinds 2012 als coach onder de vlag van een Engelse organisatie en verzorgt internationale talent development programma’s. De methodieken waarmee Elsbeth werkt zijn ontwikkeld en gebaseerd op verschillende opleidingen aangevuld met eigen levenservaringen.

  Brenda Vos

Brenda is talentontwikkelaar (www.brendavos.nl). Ze is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht waar ze zich richt op leiderschap, talent en excellentie. Daarnaast werkt ze als adviseur en (team)coach in uiteenlopende organisaties. Kenmerkend is haar vermogen om nieuwsgierigheid, humor en diepgang samen te brengen. Een van de methodieken die ze de laatste jaren heeft ontwikkeld zijn de Talent Opstellingen, een krachtige en eenvoudige wijze om talent op de kaart te zetten. Basis voor de vormgeving van haar werk ligt in de (narratieve, existentiële en positieve) psychologie, systemisch werk en morele filosofie.

 


WEBINAR

Webinar Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig?
De kunst van kiezen, door Merlijn Koch

Klik hier om de link naar het opgenomen webinar te openen.

BLOG

Volg het blog van Merlijn Koch.

ARTIKELEN

Merlijn Koch won in 2012 de 2e prijs bij de NOBCO Thesisprijs met zijn Masterscriptie: Educatie in Lifecoaching. Klik hier voor de publieke versie van zijn scriptie.

In het Tijdschrift voor Coaching, uitgave december 2012, verscheen het artikel 'Lifecoaching - sterk staan in het leven'. Klik hier voor het artikel.

Voor het Coaching Magazine, een gezamenlijke uitgave van de Baak en het Europees Instituut, schreef Merlijn Koch een artikel over lifecoaching in organisaties. Klik hier om naar het Coaching Magazine te gaan. Of wanneer u alleen het artikel wilt lezen, klik hier.

Sterk staan bij veranderingen door Merlijn Koch

Zingeving en banaliteit gaan heel goed samen, artikel uit de Groene Amsterdammer.

 

De trainingen worden verzorgd op Landgoed de Horst in Driebergen.

De locatie voor de incompany-variant wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Leren in een inspirerende omgeving? Klik hier voor een impressie van Landgoed de Horst.

De natuurlijke omgeving van Landgoed de Horst: inspirerend en rustgevend
Leonne Tuithof, studente aan de Rijksuniversiteit Utrecht, deed in 2011 onderzoek naar het leren op locatie bij de Baak/ het Europees Instituut. Ze concludeert dat zowel klanten als programmamakers de volgende toegevoegde waarde ervaren en benoemen:
- waardevol om te leren buiten de werkomgeving;
- overnachting, eten en leercultuur;
- uitzicht op natuur en bewegen in de natuur.

De resultaten uit de interviews komen overeen met de bevindingen uit de literatuur. Hierin wordt aangegeven dat de natuur rustgevend is en een inspirerend effect heeft op de mens. (Dorte Martens & Nicole Bauwer 2010; Kune, 2002). Ook heeft het bewegen in de natuur een groot effect in de beleving van de klanten. Zo geven klanten aan dat het een middel is om te ontspannen, te relativeren en dat zij diepere gesprekken hebben doordat ze vrij kunnen praten. Daarnaast geven zij aan dat beweging als onderdeel van een training, een extra beleving geeft. Het is echter wel duidelijk dat er alleen sprake moet zijn van beweging indien het toegevoegde waarde geeft.

Landgoed de Horst
de Horst 1
3971 KR DRIEBERGEN

Tel: 0343 – 556 343
Fax: 0343 – 556 026
info@europeesinstituut.nl

 

De studiekosten voor de Leergang Positief Existentiële Coaching bedragen in 2015:
Standaard tarief: € 1.458,--
Gereduceerd tarief (voor particulieren en zzp-ers): € 1.166,--
Dit bedrag is BTW-vrijgesteld.

Het dagarrangement inclusief uitgebreide lunch is inbegrepen.

 

 

 

Ben je geïnteresseerd in een in company of maatwerk-traject over het thema Kunst van Leven of specifiek over positief existentiële coaching voor meerdere mensen in jouw organisatie? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Wil je meer weten over de maatwerkmogelijkheden? Neem dan contact op via telefoon 0343 556343 of door te mailen naar info@europeesinstituut.nl.

Onze visie op Kunst van Leven
 
Levenskunst vraagt om aandacht voor zowel het positieve als het negatieve en doet een beroep op je vermogen om keuzes te maken die passen bij wie je in wezen bent.  Een levenskunstenaar is in staat om in voor- en tegenspoed het leven te omarmen. Dit vermogen kun je zelf ontwikkelen. Hoe doe je dat en hoe kun je anderen hierin ondersteunen?

Lifecoaching: willen en zijn
Met de opkomst van Levenskunst of ‘Kunst van Leven’, wordt ook Lifecoaching steeds populairder. Bij coaching gaat het vaak om willen en kunnen, bij lifecoaching vooral om willen en zijn. Het optimaliseren van wel-zijn in de brede betekenis van het woord staat bij lifecoaching centraal.

De begeleiding heeft eerst en vooral tot doel veranderingsprocessen in gang te zetten om de kwaliteit van dit ‘zijn’ te verhogen, een rijk, zinvol en waarachtig leven te leiden: een leven dat bij iemand past en hem inspireert. Het gaat dus om fundamentele levensdomeinen: de behoefte om te weten wie je bent, wat je werkelijk wil en waarvoor je de dingen doet. Het begrip ‘zingeving’ is hier van essentieel belang.

Met onze programma’s Kunst van Leven richten we ons op Lifecoaching. Deze vorm van coaching richt zich op essentiële vragen die met fundamentele bezinning of heroriëntatie op leven en/of werk te maken hebben. De begeleiding heeft vooral tot doel veranderingsprocessen in gang te zetten om de kwaliteit van dit ‘zijn’ te verhogen, een rijk, zinvol en waarachtig leven: een bestaan dat bij iemand past en hem uitdaagt en inspireert.

KENNISMAKEN?
Neem contact op voor een telefonische afspraak met Merlijn Koch (0343 556343).

Lees meer

Coaching-Counseling

Meesterschap

Kunst van Leven

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® 2006-2013 Europees Instituut |