Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

Missie en kernwaarden

Het Europees Instituut wil mensen inspireren, stimuleren en ondersteunen om te ontdekken wie zij zijn en hoe zij willen leven en werken.

Het Europees Instituut hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 • de grote waarde en het unieke van ieder mens;
 • het verwerpen van dogma's: ieder mens heeft het recht op individuele keuzevrijheid en zelfstandig zoeken naar waarheid;
  betrokkenheid bij de ander, ofwel:
 • nastreven van wat mensen verbindt en wegnemen wat verdeelt;
 • bijdragen aan het welbevinden van de medemens in het bijzonder en de kwaliteit van de samenleving in het algemeen;
 • de zelfverantwoordelijkheid en potentiële mogelijkheden van mensen om leven en werk naar eigen aard en behoefte in te richten.


        

   

   

   Het Europees Instituut werkt vanuit de volgende visie:
 • Om een ander te kunnen helpen, dien je jezelf goed te kennen. Met name in de trainingen is er veel ruimte voor individuele vragen en behoeften van de studenten.
 • We staan een eclectische benadering voor. Om te kunnen toepassen wat bij jezelf, de situatie en je cliënt/gecoachte past, moet je als professional beschikken over een brede theoretische en praktische kennis van meerdere modellen. Die basis bieden wij aan.
 • Juist de combinatie van een stevige theoretische basis en goede persoonlijke vaardigheden ‘vormen’ de student tot een goede coach/counselor. In onze opleidingen kiezen we voor zowel fundamentele kennis uit verschillende vakgebieden als ook voor het vergroten van de persoonlijke en professionele vaardigheden op het gebied van coaching en counseling.
 • Theorie en praktijk versterken elkaar en vergroten de effectiviteit van de coach/counselor. Daarom: vele uren trainings- en praktijkuren en daarnaast colleges en literatuurstudie.

Onze westerse samenleving kenmerkt zich o.a. door een veelheid aan elkaar snel opvolgende ontwikkelingen, veranderingen en trends. Het Europees Instituut wil met haar programma’s inspelen op actuele vragen en thema’s. De modulaire opbouw van onze programma’s en het werken met freelance docenten en trainers, elk met hun ervaring en specialismen, dragen in hoge mate bij aan deze doelstelling.

Kernwaarden
Als belangrijkste kernwaarden van het Europees Instituut willen we hier noemen: authenticiteit, respect, zelfreflectie, eclectisch, kwaliteit, diepgang, persoonlijke èn professionele ontplooiing.

                                                 

 

 

 Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® Europees Instituut de Baak