Volg ons op | Linked in twitter twitter Linked in groups

In 1984 werd in Nederland de eerste opleiding voor counselors opgezet. Ronald Hulshof, de latere oprichter van het Europees Instituut, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze opleiding. In 1992 besloot Hulshof met zijn partner en opleidingscoördinator Hannie Poldermans tot de oprichting van een eigen opleiding: het Europees Instituut voor Psychosociale Educatie. Hulshof had indertijd plannen om de opleiding ook in andere Europese landen op te zetten en koos daarom voor een verwijzing naar Europa in de naam.

Meer sturende methoden naast counseling
Naast aandacht voor het ontwikkelen van de persoon-als-counselor en de vaardigheden die bij counseling worden ingezet, kregen wetenschappelijk gefundeerde theorieën en modellen een centrale plaats in de opleiding.

Opkomst coaching
In de jaren ’90 kwam coaching op als begeleidingsvorm en daarmee groeide de behoefte aan scholing. In de tweede helft van de jaren ’90 besloot de staf van het Europees Instituut dan ook zich naast de meer hulpverleningsgerichte counseling te richten op de meer bedrijfsgerichte coaching. Op veel terreinen vertonen ze immers overeenkomsten. In de managementliteratuur wordt coachen net als counselen wel omschreven als: ‘iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken, zodat deze zo goed mogelijk presteert en leert’. Goede coaches dragen bij aan de ontwikkeling en persoonlijke groei van de coachee. Net als counselors beschikken goede coaches over uitstekende interactieve vaardigheden en is zelfkennis onontbeerlijk. Zonder diepgaand zelfinzicht is het onmogelijk om ruimte te bieden aan de diepere drijfveren van anderen. Net als counselors zullen coaches zichzelf eerst moeten leren kennen, voordat zij anderen kunnen begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Sinds 1 mei 2006 maakt het Europees Instituut deel uit van de Baak, Management Centrum VNO-NCW.

Wortels Europees Instituut: Carl Rogers en client-centered approach
De wortels van het Europees Instituut liggen in de client-centered approach van Carl Rogers. Al vroeg in de jaren veertig van de vorige eeuw nam deze Amerikaanse psycholoog een optimistische visie op de mens en diens mogelijkheden tot uitgangspunt van zijn theorie. Als humanistisch psycholoog ging hij ervan uit dat elk individu streeft naar het ontplooien en optimaal benutten van de eigen mogelijkheden en talenten. Therapie (counseling in de taal van Rogers) moet mensen de mogelijkheid bieden te ervaren wie zij zijn, wat zij willen en wat hen belemmert in hun groei en in hun leven. De centrale vraag voor counselors is: ‘Hoe kan ik de cliënt een relatie bieden die deze persoon kan benutten voor zijn eigen persoonlijke ontwikkeling?’ Daarvoor moeten volgens Rogers uitsluitend de voorwaarden worden gecreëerd die bij de cliënt als vanzelf tot veranderingen en een groeiproces leiden. Niet de begeleider (counselor) is immers de expert, maar de cliënt: die weet het beste wat er aan de hand is en welke kant het op moet. De counselor moet zich empathisch, onvoorwaardelijk positief-aanvaardend en oprecht opstellen (de drie basisvoorwaarden).

 

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Colofon | ® Europees Instituut de Baak