In memoriam Jean Paul Wils

Ons bereikte het droevige bericht dat Jean Paul Wils vrijdag 12 april onverwacht is overleden. Als docent en supervisor heeft Jean Paul veel betekend voor het Europees Instituut de Baak. Generaties studenten vonden inspiratie in zijn spirituele opvattingen. Nog maar kort geleden verzorgde hij voor ons een tweetal colleges over de rol van spiritualiteit in leven en werk.

 

De colleges en supervisies van Jean Paul hadden een heel eigen kleur en karakter. Wars van sturing, planmatig werken, methoden en technieken, hield hij studenten voor hoe belangrijk het is er vooral te zijn in het contact met de ander. In een tijd die steeds meer uit is op snelle resultaten, pleitte hij juist voor verstilling. Zelf vormgeven aan je manier van zijn, waarnemen, denken en communiceren, was wat hij studenten meegaf. Laat toe wat er is, zo riep hij studenten op. Verwelkom de moeilijke kanten van het leven. Wees er niet te bang voor, maar probeer er juist open voor te staan. Beschouw ze als mogelijkheden om te leren, ermee om te gaan. Hij stimuleerde studenten hun eigen leider en leraar te zijn en niemand te volgen.

 

We zijn Jean Paul dankbaar dat hij al die jaren zijn unieke wijsheid en levenservaring met ons en met onze studenten heeft willen delen. Zijn familie, vrienden en bekenden wensen we veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Team Europees Instituut de Baak

 

 

Onderstaande video bevat een fragment uit het interview door student Marieke Koene met Jean Paul Wils naar aanleiding van het college Spirituele intelligentie in leven en werk. Dit college is een van de onderdelen uit het programma van de opleiding Coach Practitioner (voorheen Leergang Coaching Basics).