Nynke-Sikkema

Nynke Sikkema

Trainer

Al meer dan 16 jaar begeleidt Nynke individuen, teams en organisaties bij het realiseren van hun ware potentieel zodat ze hun werk met meer plezier, succes en voldoening kunnen doen. Door gebruik te maken van de logische kwaliteiten van de linker hersenhelft én de creatieve beeldende vermogens van de rechter hersenhelft. En door het benutten van de intelligentie van ons héle lichaam zoals gevoelens, intuïtie en zintuiglijke gewaarwordingen.
Na haar studie werkte ze in loondienst, eerst als adviseur en leidinggevende, per 2001 als trainer en coach in dienst van De Baak managementcentrum VNO-NCW en vanaf 2008 vanuit haar eigen bedrijf als trainer en (lichaamsgerichte) coach.

Nynke is trainer in de opleiding Coach Practitioner en in de opleiding Van Manager naar Teamcoach.